Kişisel Web Sitesi

Şubat, 2013

VEHBİ KOÇ NASİHATLERİ

Vehbi KOÇ (25 ŞUBAT 1996 da 94 yaşında vefat etti) yazmayı çok severdi. Tüm söyleyeceklerini mektuplarla dile getirirdi. Vehbi KOÇ’u ölümsüzleştiren bu mektuplar pek çok gencin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. SUYU İDARELİ KULLANIN 11 AĞUSTOS 1961 Suyumuz çok azalmıştır. Yakın bir zamanda susuz kalmamız ihtimal dahilindedir. Bütün ev halkından ricam muslukların fazla açılmaması ve su […]

ALLAH (C.C.) TASAVVURU

1.) Allah (C.C.) tasavvurunuz, insanın gerek kendisiyle gerekse de çevresiyle olan ilişkisine yön vermektedir. Allah (C.C.) tasavvurunuzda, yalnızca Allah (C.C.) eşsiz, benzersiz, ortaksız ve her şeye kadir ise üzerinize düşenleri yaptıktan sonra sizi aşan durumlarda bütün ümitlerinizi O’na bağlarsınız. Din adına tek söz sahibi, tek otorite O olur, kısaca sizi yalnızca O’nun kitabı bağlar. Bağlanacağınız […]

KURANDA MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

1. ONLAR:  Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperir, imanları artar ve yalnız O’na tevekkül ederler. ENFAL-2 2. ONLAR: Allah’a asla şirk koşmazlar, haksız yere bir cana kıymazlar ve namuslarını korurlar. FURKAN-68 3. ONLAR: Zekatlarını verirler. Zinaya yaklaşmazlar, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. MÜMİNUN-4,5,8 4. ONLAR: Boş şeylerden yüz çevirirler. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. […]

KURANDA EVRENİN 6 GÜNDE YARATILMASI

Kuran’ın çeşitli yerlerinde evrenin 6 günde yaratıldığı belirtilmektedir. Yalnızca bir yerde, yaratılışın çeşitli aşamalarından bahsedilirken bu aşamalarla ilgili belirtilen müstakil sürelerin toplamının 8 günü verdiği dikkat çeker. Bu ayetlerdeki çok açık bir mantığı kavrayamayan akılsız kimseler Kuran’ın her yerinde yaratılışın 6 günde olduğunun belirtilmesi ile buradaki ayetlerde bildirilen sürelerin toplamının 8 günü vermesinin güya bir […]

KAİNATTAKİ HASSAS DENGE DEĞİŞSE NE OLUR?

Yerküreyi incelediğimizde, neredeyse bitmeyecekmiş gibi duran çok daha büyük “yaşam için gerekli dengeler” listesi oluşturabiliriz. Örneğin Amerikalı astronom Hugh Ross, Dünya’nın yaşam için uygunluğuyla ilgili bazı maddeleri şöyle sıralamaktadır: Yerçekimi; – Eğer daha güçlü olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir, bu da yaşam için çok olumsuz olurdu. – Eğer daha zayıf olsaydı: […]

MADEN SUYU VE SODA

Halk arasında soda ve maden suyu eş anlamlı kullanılmasına rağmen ikisi birbirinden farklıdır. Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş, çözünmüş katı madde içeriği toplam 250 mg/l’den daha az olmayan sulara verilen addır. Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerirler. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda spesifik miktar ve oranlarda mineraller ve […]

ÇOĞUNLUĞUN PEŞİNDEN GİDENLER KAYBEDECEK

İnsanların çoğuna uyan sapıtır. (Enam 116) Allah’ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez. (Enam 37) Rızkı Allah’ın verdiğini çoğu bilmez. (Sebe 36) İnsanların çoğu kâfirdir. (Nahl 83) Çoğu fasıktır. (Maide 49, 81,Tevbe 8, Hadid 16, 27) Çoğu müşriktir. (Rum 42) Çoğu inanmaz, iman etmez. (Bakara 100, Hud 17, Rad 1) Çoğu inkârcıdır. (İsra 89) Çoğu gâfildir. (Yunus […]

KİM DAHA CÖMERT?

Hz.Ali’nin ağabeyi Cafer b. Ebu Talib’in oğlu Abdullah, sıcak bir günde, bir kabilenin hurmalığına inmişti. Abdullah burada dinlenirken, hurmalıkta çalışan köleye, yemek vakti üç parça ekmek geldiğini gördü. Adam ekmeklerden birini ağzına götürmek üzereydi ki, birden önünde açlığı her halinden belli bir köpek belirdi. Köle elindeki ekmeği köpeğin önüne attı. Köpek ekmeği derhal yedi. Köle, […]

TÜM SERVETİNİ BİR TABLOYA VERDİ

Avrupa’nın ünlü sanat merkezilerinden birinde, çocuğun biri, vitrinde çok hoş bir tablo görür. Tablonun bedeli oldukça yüksektir. Çocuk bu tabloyu bir sonraki sene abisinin doğum gününe almayı ister ve bir iş bulup kıt kanaat geçinerek biriktirdiği tüm para ile mağazaya gider. Şanslıdır, tablo hala satılmamıştır. İçeri girer, tabloyu bir süre yakından izledikten sonra resmi yapan […]

TEVBENİN ÖNEMİ

İslam’da hiç günah işlemeyen insanların oluşturduğu bir toplum idealizmi yoktur. Hatta bir hadiste:“Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder ve günah isleyip, hemen arkasından da tevbe eden bir kavim yaratırdı”buyurulur. “Mü’minlerin ekine benzediği, küfür rüzgarlarıyla eğilip, tevbe ile hemen doğrulduğu” anlatılır. Yine Allah Rasülü: “Hayırlı olanlarınız çeşitli fitne ve imtihanlara maruz kalıp, çokça […]

Previous Posts