Kişisel Web Sitesi

DİNİ

MEVLİD’DEKİ YALANLAR, ŞİRK VE HEZEYANLAR

Vesiletü’n-Necat (Mevlid) adlı şiirini Süleyman ÇELEBİ Hicri-812 .1409) yılında Bursa’da yazmıştır. Şiirin tamamı 732 beyitten meydana gelmiş olup “Mesnevi” tarzında yazılmıştır. Süleyman Çelebi Ulu Cami’de imamlık yaptığı dönemde, kürsüye İranlı bir vaiz çıkar ve Bakara suresinin 285. ayetinde, müminlerin, “Allah’ın peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız” mealindeki ayeti izaha çalışır. Hz. Muhammed’in, İsa Peygamber ve diğer peygamberlerden […]

KANDİL GECELERİ BİD’ATTİR

Ülkemizde her yıl “Dinin kesin bir emri, fıkhi bir mecburiyeti imiş” gibi kutlanılan bu gecelerin, İslam’ın iki temel kaynağı (Kur’an ve sünnet) tarafından “kutsal” ilan edilmedikleri tartışmasız bir gerçektir. Kandil geceleri diye bilinen geceler; Mevlid, Regaib, Miraç, Beraat ve Kadir Geceleridir. Bu gecelere Kandil denmesinin sebebi; Osmanlı padişahı 2. Selim (1566-1574) zamanında; minarelerde kandiller yakılarak […]

 BABALIK İDDİASINA ÇÖZÜM-Ömer Nasuhi Bilmen

1940’ların sonuna doğru Amerika’da  zengin bir adamın ölümünden birkaç yıl sonra bir kadın yanında bir çocukla mahkemeye başvurur. DNA testi yapılamayan bir dönemde, çocuğun ölen adamdan olduğunu iddia etmektedir. Amerika’da hukukçular,  hukuk sistemlerinde bu olayın bir karşılığını bulamayınca başka sistemlere müracaat ederler. Roma hukukuna bakıyorlar yok. Yunan, Hint, Uzakdoğu’da yok. Bir heyet Türkiye’ye geliyor. Dönemin […]

KURAN’DAKİ MATEMATİKSEL SİSTEM, 19 MUCİZESİ

SAYISAL DÜZEN 1969 yılında, Kuran’da bir matematiksel sistemin var olduğuna dair ilk işaretler alındı: “Ay” (Şehr) kelimesi Kuran boyunca 12 kez geçer. “Gün” (Yevm) kelimesi 365 kez geçer. “Günler” (Eyyam ve Yevmeyn) 30 kez geçer. “Şeytan” ve “Melek” kelimeleri eşit sayıda 88’er kez geçer. “Dünya” ve “Ahret” kelimeleri eşit sayıda 115’er kez geçer. “İman” ve […]

DİNİN ÖZÜ 9 AYETTİR GERİSİ TEFERRUATTIR

İhsan Eliaçık hoca, Demokratik İslam Kongresinde yaptığı konuşmada yine çarpıcı görüşlere imza attı. Günümüzde öncelikle yanıt bulması gereken sorunun ‘Dinin bir yaşam mı yoksa inanç mı’ olduğunu kaydeden Eliaçık hoca, ” Hangisi esas hangisi furuattır. Dinin esaslarını hep inançlar ve ritüeller olarak vazettiler. Böyle olunca bir şeyi yapıp yapmama değil; bir şeye inanıp inanmama önemli hale […]

FETVALARDAN SEÇMELER

Bir dine mensup insanların ona ait emir ve yasakları bilmeleri gerekir. Bunun yollarından birisi de  okumak ile mümkündür. Maalesef Müslümanların bir kısmı, dinimizin ilk emri olan ” Oku” emrini uygulama zahmetine katlanmadan, bilenlere sorarak işin kolayına kaçmayı yeğlemişlerdir. Bu çok zor ve meşakkatli bir yoldur. Çünkü her zaman bilgisine güvenebilecek bir kişi bulmak oldukça zordur. […]

ECELİN KISALMASI

 Ecel, bir şey için belirlenmiş süredir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Biz gökleri, yeri ve o ikisi arasında olanları ecel-i müsemması olan gerçek varlıklar olarak yaratmışızdır.” (Ahkaf 46/3) İnsanlar hakkında da şöyle buyrulur:  “Sizi tînden yaratan odur. Sonra bir ecel belirlemiştir. Onun katında bir de ecel-i müsemma vardır.” (En’âm 6/2) Göklerin ve yerin tek bir eceli […]

ESMÂ’ÜL HÜSNÂ

O’nun birinci ismi, isimler sultânıdır, Her ânın, her mekânın, her cânın cânânıdır, Kur’ân’da ilk âyetin başlangıç kelâmıdır, Her zerre ”ALLAH” diye, O’nu söyler durmadan… Vârettiği herşeyi, ayırdetmeden gören, Herşeye adâletle, hayır ve rahmet veren, Her mahlûkâ acıyan ve çâreler gönderen, Sonsuz merhametiyle, âleme RAHMÂN dır O. Dünya nîmetlerini, hayra kullananlara, Her lokmada haramı, helâli soranlara, […]

MADDENİN ASLINI HİÇ BİR ZAMAN GÖREMEYİZ

MADDENİN ARDINDAKİ SIR Gördüğümüz tüm varlıklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, kısacası gördüğümüz her şey, Allah’ın Kuran’da var olduğunu, yoktan var ettiğini belirttiği her varlık, yaratılmıştır ve vardır. Ancak, insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla göremez veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri, bu varlıkların beyinlerindeki kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta […]

MÜSLÜMANIN PEYGAMBER ANLAYIŞI NASIL OLMALIDIR?

Allah (C.C.) bütün peygamberlere vahyi anlatmak ve buna uygun davranmak sorumluluğunu yüklemiştir ancak haram, helal ve farz koyma yetkisini vermemiştir. Bütün kıyamet de buradan kopmaktadır. Kendi hezeyanlarını Peygambere mal etmek isteyenler, Arap kültür ve geleneğini din diye lanse etmek isteyenler, hadis-sünnet adı altında kendi kafalarından yeni dini buyruklar ve yasaklar türetmektedirler. Hadis ve sünnetin gerçek […]

Previous Posts