Kişisel Web Sitesi

ESERLER

SULTAN ÜÇÜNCÜ AHMED ÇEŞMESİ

İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın önerisiyle III. Ahmet tarafından, Perayton adlı bir Bizans çeşmesinin yerine annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan adına 1729 yılında yaptırılmıştır. Türk rokoko tarzının en güzel örneklerinden biri olan eser Mimar Mehmed Ağa tarafından yapılmıştır. Çeşme köşeleri yumuşatılmış dikdörtgen bir plandadır. Köşelerde sebiller bulunan çeşme […]

YILDIZ SARAYI

Sultan III. Selim’in (1789-1807) annesi Mihrişah Sultan için yaptırılmış, özellikle Sultan II. Abdülhamit (1876-1909) saltanatı süresince Osmanlı Devletinin ana sarayı olarak kullanılmıştır. Beşiktaş ilçesinde yer alır. Dolmabahçe Sarayı gibi tek bir yapı halinde değil Marmara denizi sahilinden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip tüm yamacı kaplayan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saray, köşkler, yönetim, koruma, servis […]

TOPKAPI SARAYI

Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılan Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene Devletin idare merkezi ve Osmanlı sultanlarının resmi ikametgahı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m.² lik bir alanda yer alan Saray’ın bugünkü alanı 80.000 m.² dir.

DOLMABAHÇE SARAYI

Dolmabahçe Sarayı, otuz birinci Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid (1839-1861) tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 13 Haziran 1843 tarihinde başlanan Saray, çevre duvarlarının tamamlanması ile birlikte 7 Haziran 1856 tarihinde kullanıma açılmıştır. 

BEYLERBEYİ SARAYI

Sultan Abdülaziz tarafından 1861-1965 yılları arasında Sarkis BALYAN’a yaptıtılmıştır.

SALİHA SULTAN VE KIRILAN TESTİ

On sekizinci asrın başlarında İstanbul’dayız. Avcı Mehmet diye bilinen Sultan Dördüncü Mehmet’in annesi Turhan Sultan, İstanbul’da bir gezintiye çıkar. Bir ara bugünkü Unkapanı Köprüsü’nün Galata’ya varan ucundaki Azap Kapı’ya da uğrar. Oradan Galata tarafına geçmek isterken Sokullu Mehmet Paşa Camii’nin bulunduğu yerde bir kızcağızın oturmuş, gözyaşı döktüğünü görür. Yaklaşır, bakar ki, çocuğun önünde kırılmış bir […]