Kişisel Web Sitesi

Aralık, 2017

MÜSLÜMANLAR YAHUDİLERDEN NİÇİN GERİ KALDI?

Pakistanlı araştırmacı yazar Dr. Faruk Saleem’in kaleme aldığı “Müslümanlar Yahudilerden neden geri kaldı?” başlıklı yazısı tüm İslam Dünyası’na uyarı manifestosu niteliğinde olup bu bilgiler ışığında silkinip kendimize gelmemiz uyarısını yapıyor. Dünyada yalnızca 14 milyon Yahudi var. Peki, kaç Müslüman var: 1,4 milyar…Yani dünyada 1 Musevi’ye karşın 100 Müslüman var…Yahudiler Müslümanlardan niçin 100 kat daha güçlü, daha zengin, […]

YILDIZ ŞALE KÖŞKÜ-İSTANBUL

Beşiktaş, Ortaköy ve Balmumcu arasında, Sahilden başlayarak Beşiktaş tepesine kadar tüm yamacı kaplayan ve Boğaziçi’ne egemen bir konumda 500.000 m2lik bir alanı kaplayan Yıldız; Bir bahçe ve koruluk alana sığdırılmış saray,  köşkler, yönetim yapıları ve parklar bütünüdür. Yerleşim tarihi Bizans dönemine dek inen bir koruluktur. İstanbul’un fethinden sonra “Kazancıoğlu Bahçesi” adıyla anılan bu koruluk, büyük […]

II. ABDÜLHAMİD HANIN ÇOK SEVDİĞİ ATI FERHAN

II. Abdülhamid Hanın en sevdiği atıdır. At, bir Arap aşiret reisine aittir ve bu atın savaş esnasında yaralanan sahibini sürükleyerek ölümden kurtardığını öğrenen Sultan daha görmeden bu ata aşık olur. Sahibinden satın alır. Ferhan kendisine kısa zamanda alışır, öyle ki efendisi üzerine bineceği zaman onun binmesini kolaylaştırmak için her seferinde eğilir. Sırf onun için Yıldız […]

MEVLİD’DEKİ YALANLAR, ŞİRK VE HEZEYANLAR

Vesiletü’n-Necat (Mevlid) adlı şiirini Süleyman ÇELEBİ Hicri-812 .1409) yılında Bursa’da yazmıştır. Şiirin tamamı 732 beyitten meydana gelmiş olup “Mesnevi” tarzında yazılmıştır. Süleyman Çelebi Ulu Cami’de imamlık yaptığı dönemde, kürsüye İranlı bir vaiz çıkar ve Bakara suresinin 285. ayetinde, müminlerin, “Allah’ın peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız” mealindeki ayeti izaha çalışır. Hz. Muhammed’in, İsa Peygamber ve diğer peygamberlerden […]