Kişisel Web Sitesi

Kasım, 2018

KURAN’DA MATEMATİK SİSTEM İLE ÖLÇÜ VE AHENK

Kur’an-ı Kerim’deki matematiksel verileri ilk olarak inceleyen Abdürrezzak Nevfel’dir. 1970’lerde yaptığı çalışmayla Kur’an’daki bu özelliğe dikkat çekilmiştir. Kur’an’ın kelimeleri edebi üslupta kullanma tarzı var. Ya doğadaki fenomenleri anlamlı kılacak şekilde, ya da birbiriyle uyumlu olacak şekilde bir anlatım söz konusudur. Kur’an’da, Anne ile Baba kelimesi 117’şer defa geçiyor. Kur’an’da, Kardeş ile Yakın Akraba kelimesi 96’şar […]