Kişisel Web Sitesi

Nisan, 2017

HASAN-I BASRİ (R.A.)

Tabiinin büyüklerinden Hasn-ı Basri (r.a.), alim, fakih, abid ve vera sahibi bir zat idi. Doğduğu zaman Hazret-i Ömer’e (r.a.) götürmüşlerdi, Hazret-i Ömer (r.a.) ona,yüzü çok güzel olduğu için ” Hasan” ismini vermiştir. Ashab-ı Kiram’dan üç yüz kadarına yetişmiştir. Hatta kendisi” Biz Horasan’a gazaya gittiğimizde, ordumuzda Ashab-ı Kiram’dan üç yüz zat bulunuyordu” derdi. Hasan Basri’nin (r.a.) […]

HUZEYFE BİN YEMAN (R.A.)

Huzeyfe (r.a.) ” Yeman” lakabıyla bilinen Hisl Bin Cabir’in (r.a.) oğludur. Her ikisi de sahabenin büyüklerindendir. Huzeyfe Bin Yeman (r.a.). Resulullah’ın (s.a.v.) mahrem-i esrarı (sırdaşı) olup münafıkları ve ileride olacak fitnelerin tafsilatını en ziyade bilen zat idi. ” Kıyamet gününe kadar olmuş ve olacak şeyleri Resulullah (s.a.v.) bana söyledi” buyurmuştur. Hazret-i Ömer (r.a.) Medine’de bir […]

VAİL BİN HUCR (R.A.)

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğini işitince kavmimin temsilcisi olarak yola çıktım. Medine’ye geldim. Beni Ashab-ı Kiram’dan bazı zatlar karşıladı ve ” Sen gelmeden üç gün önce, Resulullah senin gelişini bize müjdelemiş ve Vail Bin Hucr size geliyor buyurmuştu” dediler. Sonra, Peygamberimizin huzuruna girdim. Beni güzel karşılayıp alaka gösterdi, yakınına aldı ve ridasını yayıp üzerine oturttu. Sonra […]

1 NİSAN ŞAKA (HİLE) GÜNÜ

Asırlar boyunca Müslümanların hakimiyetinde kalan İspanya 15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu tarafından geri alınmaya başlanılmış ve Endülüs Müslümanlarının son kalesi de kuşatılmıştır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, kale korunabilmektedir. Durumun zorluğunu anlayan Haçlı ordusunun komutanı değişik taktikler düşünmektedir. En sonunda 31 Mart gecesi kalenin önüne giderek bir elinde Kur an […]