Kişisel Web Sitesi

Mart, 2013

MADDENİN ASLINI HİÇ BİR ZAMAN GÖREMEYİZ

MADDENİN ARDINDAKİ SIR Gördüğümüz tüm varlıklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, kısacası gördüğümüz her şey, Allah’ın Kuran’da var olduğunu, yoktan var ettiğini belirttiği her varlık, yaratılmıştır ve vardır. Ancak, insanlar bu varlıkların asıllarını duyu organları yoluyla göremez veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri, bu varlıkların beyinlerindeki kopyalarıdır. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta […]

MANTIKLI FAKAT CEVAPSIZ SORULAR

* Neden bozulan otobüsün yolcuları bizim otobüsümüze aktarıldığında onlara mültecilermiş gibi bakarız? * Neden her gördüğümüz haritada hemen Türkiye’yi bulmaya çalışırız? Millet olarak dünyada kaybolma kompleksimiz mi vardır? * Neden insanlar birbirlerine sarılınca sağa-sola sallanırlar? * Neden öğrenciler ilköğretimin besinci sınıfına kadar öğretmene “öğretmenim” diye seslenirken altıncı sınıfta bir anda “hocam” diye seslenmeye başlarlar? * […]

MÜSLÜMANIN PEYGAMBER ANLAYIŞI NASIL OLMALIDIR?

Allah (C.C.) bütün peygamberlere vahyi anlatmak ve buna uygun davranmak sorumluluğunu yüklemiştir ancak haram, helal ve farz koyma yetkisini vermemiştir. Bütün kıyamet de buradan kopmaktadır. Kendi hezeyanlarını Peygambere mal etmek isteyenler, Arap kültür ve geleneğini din diye lanse etmek isteyenler, hadis-sünnet adı altında kendi kafalarından yeni dini buyruklar ve yasaklar türetmektedirler. Hadis ve sünnetin gerçek […]