Kişisel Web Sitesi

TARİHİ CAMİLER

NUR-U OSMANİYE CAMİİ

1755 yılında Sultan I. Mahmud tarafından başlatılıp ölümü üzerine yerine geçen kardeşi Sultan III. Osman tarafından tamamlattırılmıştır.

LALELİ CAMİİ

Laleli Camiini Sultan III Mustafa (Padişahlığı 1757–1774 yılları arasıdır) 1763 yılında yaptırmıştır. Laleli, Aksaray ile Beyazıt arasında olan İstanbul’un bir semtidir. Sultan Mustafa bu camii yaptırırken çevrede Laleli Baba namında bir din büyüğünün yaşadığını, gerçek bir mürşit olduğunu, hikmetli sözler söylediğini öğrendi. İçinde bu zatla görüşmek, söz ve sohbetinden yararlanmak arzusu doğdu. Cami inşaatını denetlemeye […]

EYÜP SULTAN CAMİİ

Fatih Sultan Mehmed tarafından 1458 yılında yaptırılmış olup III. Selim tarafından 1798-1800 yılları arasında tekrar yaptırılmıştır.

SÜLEYMANİYE CAMİİ

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan!a yaptırılmıştır.

SULTAN AHMED CAMİİ

Sultan Birinci Ahmed tarafından Sedefkar Mehmet Ağa’ya 1609-1616 yılları arasında yaptırılmıştır. Açılışı ise zamanın ünlü mutasavvıflarından Aziz Mahmud Hüda-i Hz. tarafından yapılmıştır.

AYASOFYA

Bizans İmparatoru Justinyen tarafından M.S.537 yılında yaptırılmıştır. 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleştirilen fetih ile beraber camiye dönüştürülmüş, Cumhuriyetin ilk yıllarında da müzeye dönüştürülmüştür ve halen bu şekilde görev yapmaktadır.

BEYAZIT CAMİİ

İstanbul’un Bayezid semtinde, Sultan II Beyazıt tarafından 1500-1505 yılları arasında yaptırılmış ünlü bir camidir. Osmanlı klasik dönem mimarisinin erken dönem eserleri arasında bir yapıdır. Semte dağınık bir şekilde inşa edilmiş olan külliyenin ana elemanı durumundaki parçasıdır. Mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmez; Mimar Hayrettin, Mimar Kemaleddin veya Yakupşah bin Sultanşah tarafından yapıldığına dair görüşler vardır. İstanbul’da orijinalliğini koruyan […]

HZ. PEYGAMBERİN SELAMI-HEKİMOĞLU ALİ PAŞA HİKAYESİ VE CAMİİ

Sultan III Osman’ın (padişahlığı 1754–57 yılları arası) sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa başarılı ve yetenekli bir devlet adamı, oldukça dindar bir kimse idi. Bu Ali Paşa zamanında bir tüccar iflas etmiş, bütün mal ve servetini kaybetmiş, üstelik bir de borca girmişti. Bu sıkıntılı durumda iken müracaat ettiği bütün eş-dost kapıları, bu durumdaki herkese yapıldığı gibi yüzüne […]