Kişisel Web Sitesi

Şubat, 2017

PSİKOPATLAR NEDEN ÇOĞALIYOR

32 Yaşındaki oğlu için gelen anne şikayet ediyor: ” Doğru dürüst okumadı ama okul bitti. Şimdi de iş beğenmiyor. Bulduğumuz işlere ‘ yorucu, bana yakışmaz, bu paraya çalışılır mı?’ gibi gerekçelerle gitmiyor.Bütün gün evde.’ Onu getir, bunu al’ şeklinde emirler veriyor. Yapmak istemediğimizde ‘ Beni siz doğurdunuz,yapmak zorundasınız,çocuğunuz değil miyim? diyor. Direnirsek üzerimize yürümeye başlıyor. […]

ZEYD BİN SABİT

  Peygamber Efendimizin (s.a.v.) vahiy katiplerinden olan Zeyd Bin Sabit Hazretleri Ashab-ı Kiramın büyük alimlerindendir. Tabiin’den başka Ashab-ı Kiram’ın büyükleri de kendisinden hadis rivayet etmişlerdir.   Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine-i Münevvere’ye teşrif buyurdukları zaman huzuruna götürülüp ” Ya Resulullah, bu çocuk, Beni Neccar kabilesinden olup, ezberinde on yedi sure vardır.” demişler, Zeyd (r.a.) sureleri okuyunca […]

CENNETTEN TOPRAK ALMAK

Yüzyıllar önce kiliseler cennetten topraklar satıyorlardı. Cahil halk ise, “Ölünce cennette yerimiz hazır olsun” diye bu oyuna alet oluyor, böylece papazlar ve kilise zenginleşiyordu. Ancak herkes öyle değildi. Bunun bir kandırmaca olduğunu, cennetten toprak satın alınamayacağını söyleyen Martin Luther mahkemeye çıkarılmıştı. Yargı, o zamanlar da dini kullananların elinde oyuncaktı. Duruşma sırasında Martin yargıçlara seslendi; “Milleti […]

EŞEK SUDAN GELENE KADAR DÖVMEK

Eskiden savaş sırasında askerlerin su ihtiyaçlarını “saka neferleri” adı verilen su taşımaktan sorumlu erler giderirmiş. Saka neferleri ordugâha en yakın pınarlardan aldıkları suyu fıçılar içinde eşeklere yükler bölüklerine taşırlarmış. Balkan Harbi sırasında bölüklerden birinin saka neferi çok saf, aynı zamanda da çok tembel bir delikanlıymış. Bir gün su getirmek için pınara gittiğinde fıçıları doldurunca üzerine bir […]

EBU ZERRİ’L-GIFARİ (R.A.)

Ebu Zer (r.a.), ilk iman edenlerin beşincisidir. Resul-i Ekrem (s.a.v.) onun hakkında  ” Sözüne Ebu Zer’den daha sadık adam dünyaya gelmedi. Ümmetimin en zahidi ve en sadıkı Ebu Zer’dir” buyurmuştur. Ebu Zer (r.a.), zühd ve takva yoluna gider, günlük nafakasından fazlasını sadaka olarak verir ve herkesin böyle yapmasını arzu eder, herkesin, kendi gibi fazla malını […]

HUZUR EVİ VE ANNELER GÜNÜ

(5 senedir huzur evinde yaşayan bir annemizin kaleminden duygusal bir hikâye.) Buz gibi odalarla dolu kocaman binalar diktiler ülkeme. İçine ömürlerinin son demlerinde olan anneleri, babaları doldurdular adına da huzur evi dediler. Oysa huzur hiç uğramadı oraya. Eskiden yaşlılarımızı kapatmazdık başka yerlere. Onların yüzü suyu hürmetine belalar def oluyor der, onları nimet bilirdik. Boyunlarını bükük bırakmazdık. […]

CEBBAR BİN SAHR (R.A.)

Cebbar Bin Sahr (r.a.) Ensar’dan ve Hazrec Kabilesinin Ubeydoğullarındandır. İkinci Akabe Bey’atındaki 70 zattan olup 32 yaşında olduğu halde Bedir Gazası’na iştirak etmiş, Uhud ve diğer Gazalarda da bulunmuştur. Peygamberimiz onu Mikdad Bin Esved (r.a.) ile kardeş yapmıştı. Hayber feth olununca ahalisi olan Yahudiler yarıcılıkla yerlerinde bırakılmıştı. Vergilerini Abdullah Bin Revaha (r.a.) takdir ediyordu. O […]

HARİS BİN HAZME EL-HAZRECİ (R.A.)

Ensar’dan ve Hazrec kabilesinin Ganem oğullarındandır. Künyesi Ebu Beşir’dir. Bedir, Uhud, Hendek ve bütün gazalarda Resululah Efendimizin (s.a.v.) yanında bulunmuştur. Peygamberimiz onu İyas Bin Bükeyr (r.a.) ile kardeş yapmıştı. Peygamberimizin Tebük Gazasın’sında devesi kaybolmuştu. Münafıklar “Muhammed (s.a.v.)) devesinin nerede olduğunu bilmediği halde göklerin hallerini nasıl bilir?” diye dedikodu yaptılar. Peygamberimiz ” Allahü Teala Hazretleri bildirmedikçe […]

SABİT BİN SA’LEBE (R.A.)

Sabit Bin Sa’lebe (R.A.) Ensar’dan ve Hazrec kabilesinin Seleme oğullarındandır. Akabe’de bulunan yetmiş kişiden biridir. Bedir, Uhud ve Hendek Gazalarında, Hudeybiye, Hayber ve Mekke’nin fethinde bulunmuştur. Huneyn Gazası’ndan sonra Taif Muhasarası’nda Resul-i Ekrem Efendimizin yanında bulunmuş ve Taif’te şehid olmuştur.