Kişisel Web Sitesi

YILDIZ SARAYI

Sultan III. Selim’in (1789-1807) annesi Mihrişah Sultan için yaptırılmış, özellikle Sultan II. Abdülhamit (1876-1909) saltanatı süresince Osmanlı Devletinin ana sarayı olarak kullanılmıştır. Beşiktaş ilçesinde yer alır. Dolmabahçe Sarayı gibi tek bir yapı halinde değil Marmara denizi sahilinden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip tüm yamacı kaplayan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saray, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür.

YILDIZ SARAYI 005 YILDIZ SARAYI 020 YILDIZ SARAYI 025 YILDIZ SARAYI 030 YILDIZ SARAYI 035 YILDIZ SARAYI 040 YILDIZ SARAYI 060 YILDIZ SARAYI 065 YILDIZ SARAYI 070 YILDIZ SARAYI 080 YILDIZ SARAYI 100 YILDIZ SARAYI 105 YILDIZ SARAYI 110 YILDIZ SARAYI 120 YILDIZ SARAYI 135 YILDIZ SARAYI 150 YILDIZ SARAYI 160

Bir Cevap Yazın