Kişisel Web Sitesi

SULTAN ÜÇÜNCÜ AHMED ÇEŞMESİ

İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın önerisiyle III. Ahmet tarafından, Perayton adlı bir Bizans çeşmesinin yerine annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan adına 1729 yılında yaptırılmıştır. Türk rokoko tarzının en güzel örneklerinden biri olan eser Mimar Mehmed Ağa tarafından yapılmıştır.ÜÇÜNCÜ AHMED ÇEŞMESİ-S.AHMED 005 ÜÇÜNCÜ AHMED ÇEŞMESİ-S.AHMED 040

Çeşme köşeleri yumuşatılmış dikdörtgen bir plandadır. Köşelerde sebiller bulunan çeşme üzeri ahşap saçaklı bir çatı ile kapatılmıştır. Üst örtüde dıştan görülebilen kubbeler sadece görünüm amacı ile yapılmıştır. On dört kıtalık Kayseri ve Halep kadısı şair Seyyit Hüseyin Vehbi bin Ahmet’e ait kaside, sebillerin ve her kenarda bulunan çeşmelerin üzerine ta’lik hatla yazılmıştır. Üstte mukarnaslı bir kuşak, onun üzerinde deçini bir kuşak yer alır. Bu çiniler hem klasik motifleri hem de lale ve akantüs yaprakları gibi Avrupai motifleri ihtiva eder. Vazo içindeki çiçek motifleri batılılaşma ile Osmanlı bezemesinde görülmeye başlamıştır. III. Ahmet kütüphanesinde de bu çeşmedekine benzer süslemeler yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ AHMED ÇEŞMESİ-S.AHMED 050 ÜÇÜNCÜ AHMED ÇEŞMESİ-S.AHMED 030 ÜÇÜNCÜ AHMED ÇEŞMESİ-S.AHMED 010 ÜÇÜNCÜ AHMED ÇEŞMESİ-S.AHMED 020

Bir Cevap Yazın