Kişisel Web Sitesi

DİNİN ÖZÜ 9 AYETTİR GERİSİ TEFERRUATTIR

İhsan Eliaçık hoca, Demokratik İslam Kongresinde yaptığı konuşmada yine çarpıcı görüşlere imza attı. Günümüzde öncelikle yanıt bulması gereken sorunun ‘Dinin bir yaşam mı yoksa inanç mı’ olduğunu kaydeden Eliaçık hoca, ” Hangisi esas hangisi furuattır. Dinin esaslarını hep inançlar ve ritüeller olarak vazettiler. Böyle olunca bir şeyi yapıp yapmama değil; bir şeye inanıp inanmama önemli hale geldi. Halbuki inançlar ve o inancın gereği olan ritüeller yargılama konusu olamazlar. Esas, toplumsal yaşamda  ötekine zarar verici davranışlar yargılama konusu olabilir ve dinin esasını işte buradan inşa etmek gerekir” dedi. 

MUSA’YA VERİLEN 9 AYET…

Neml suresi 12. ayette “Biz Musa’ya dokuz ayet verdik.” dendiğini belirten Eliaçık hoca şu görüşleri dile getirdi: Bunların ne olduğu sorulduğunda Hz. Peygamber 1-Putlara tapmamak 2- Öldürmemek 3- Çalmamak 4- İftira atmamak 5- Faiz yememek 6- Zina etmemek 7- Sihir yapmamak 8- Komşuya iyi davranmak 9- Cumartesi yasağına riayet etmek olduğunu söyler… Cumartesi İslam’da cumaya alınmıştır. Haftada bir gün yardımlaşma ve dayanışma salatı/toplantısı anlamına gelir.  İhtiyaçtan fazla olan, ihtiyaç sahiplerine o gün dağıtılırdı. Dinin özü esasında bu  somut/görünür/davranışla ilgili 9 ayetten ibaretti, gerisini teferruat olarak görmek zorundayız aksi halde dinin ana ekseni kaymış oluyor.  Tevrat’da, İncil’de, Zebur’da, Vedalarda, Avesteda, Budist metinlerinde, Kızılderili şiirlerinde, eline beline diline sahip ol diyen Alevi deyişlerinde, Sufi irfanında ana eksen hep aynıdır, dinin öz ve esası hep Musa’ya verilen bu 9 ayet etrafında döner.

Hal böyle olunca bunların dışında kimi inançlara sahip olup olmama veya ve ritüelleri yerine getirip getirmeme sebebiyle birbirimizi yargılamanın, ötekileştirmenin bir anlamı kalmıyor. Onlar şahsi, özel, kişi ile Allah arasındadır. Kur’an’da namaz kılmamanın, oruç tutmamanın, başını örtmemenin herhangi bir cezası yok, ama dört şeyin; öldürmenin, çalmanın, iftiranın ve zinanın cezası var. Buradan neyin esas neyin furuat olduğu anlaşılabilir. Cezası olanlar birinci derecede önemlidir, özdür, esastır. Çünkü bunlar hem doğrudan insan yaşamı ile ilgili hem de evrenseldir. Demek ki din esasında yaşamdan ibarettir. İnançlar ve ritüller sakınanlarca kurulacak ve korunup kollanacak olan bu evrensel, adil, eşit ve özgür yaşamı teyit etmek, beslemek, büyütmek ve geliştirmek için vardır.”

"DİNİN ÖZÜ 9 AYETTİR GERİSİ TEFERRUATTIR"

Bir Cevap Yazın