Kişisel Web Sitesi

ÇOĞUNLUĞUN PEŞİNDEN GİDENLER KAYBEDECEK

 1. İnsanların çoğuna uyan sapıtır. (Enam 116)
 2. Allah’ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez. (Enam 37)
 3. Rızkı Allah’ın verdiğini çoğu bilmez. (Sebe 36)
 4. İnsanların çoğu kâfirdir. (Nahl 83)
 5. Çoğu fasıktır. (Maide 49, 81,Tevbe 8, Hadid 16, 27)
 6. Çoğu müşriktir. (Rum 42)
 7. Çoğu inanmaz, iman etmez. (Bakara 100, Hud 17, Rad 1)
 8. Çoğu inkârcıdır. (İsra 89)
 9. Çoğu gâfildir. (Yunus 92)
 10. Çoğu şükretmez. (Bekara 243, Yunus 60, Yusuf 38)
 11. Çoğu zanna uyar. (Yunus 36)
 12. Çoğu nankördür. (Furkan 50)
 13. Çoğu yalancıdır. ( Şuara 223)
 14. Çoğu Allah’a ortak koşar. ( Yusuf 106)
 15. Çoğu haktan hoşlanmaz. (Zuhruf 78)
 16. Çoğu Kur’andan yüz çevirdi. (Fussilet 4)
 17. Kâfirlerin çoğu akletmez, kafası çalışmaz. (Maide 103)
 18. Ölüleri Allah’ın dirilteceğini çoğu bilmez. (Nahl 38)
 19. Kıyametin geleceğine çoğu inanmaz. (Mümin 59)
 20. Doğru olan dinin Müslümanlık olduğunu, çoğu bilmez. (Rum 30, Yusuf 40)
 21. Kıyametin ne zaman kopacağının bilinmeyeceğini çoğu bilemez. (Araf 187)

Bir Cevap Yazın