Kişisel Web Sitesi

AKŞEMSETTİN’İN BAŞARISI

Anadolu’nun yetiştirdiği en büyük velilerden biri olan Hacı Bayram-ı Veli (XV. y.yıl) Anadolu kökenli başka birçok bilgin ve erenin de üstadıdır. Bunlardan biri de Fatih’in hocalarından Akşemseddîn idi. Akşemseddîn Hacı Bayram’a bağlanışından kısa bir zaman sonra zekâsı, anlayışı, kavrayışı, en önemlisi de şeyhine tam teslimiyeti sayesinde icazet (diploma) aldı ve irşatla görevlendirildi. Akşemseddîn’in bu başarısı, Hacı Bayram’ın diğer müritleri arasında kıskançlığa sebep oldu. Bunlardan biri Hacı Bayram’a sordu:

  • Efendi Hazretleri, kırk yıldır talebeniz olanlar henüz halifeliğe (sizi temsile) layık görülmezken Akşemseddîn’in kısa zamanda bu rütbeye ulaşmasının sebebi nedir?

Hacı Bayram-ı Veli, gerek maddi, gerekse manevi hayatta yükselmenin veya yerinde saymanın sebebini açıklarcasına cevap verdi:

  • Bu köse (Akşemseddîn) bizde ne gördü ve işittiyse hemen inandı ve teslim oldu. Sebep ve hikmetini sonra kendi kendine bulup öğrendi. Kırk yıldır hizmetimizde bulunanlar ise bizde gördüklerinin ve duyduklarının, önce sebep ve hikmetini öğrenip sonra inandı ve teslim oldu. İşte aradaki fark budur…

Bir Cevap Yazın