Kişisel Web Sitesi

EN FAZLA OLAN ÜÇ ŞEY

Bir bayram günü Harun Reşit bayramlık güzel elbisesini giyerek Behlül Dana’nın ziyaretine gitmiş. Behlül, halifeye üç soru sormuş:
Yeryüzünde, yeraltında ve gökyüzünde en fazla olan şey nedir? Harun Reşit cevaben; “ Yeryüzünde canlı, yeraltında ölü, gökyüzünde de kuşlar en çoktur” demiş. Behlül Dana “Hayır bilemedin. Söylediklerin her ne kadar zahiren öyle görünse de işin hakikati şudur: Yeryüzünde en çok olan tamah, yeraltında eyvah, gökyüzünde ise salih ameldir” diyor.

Bir Cevap Yazın