Kişisel Web Sitesi

İNCİLLER VE YAZILMALARI

Hıristiyan inancına göre İsa(a.s) İncil yazmamış, sadece tebliğ etmiş ve havarilerden onu tebliğ etmelerini istemiştir. İsa(a.s) Filistin’i dolaşarak İncil’i tebliğ etmiş mesajının bütün dünyaya yayılacağını bildirmiş onu yayma görevini de havarilerine vermiş.İsa(a.s)’ın “göğe çıkışından” ve on gün sonra kutsal ruhun havariler üzerine indiği kabul edilen Pentikost gününden itibaren İncil’i tebliğ etmeye başlamışlardır. Kisile bu dört İncil’in Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazıldığını kabul etmektedir.
1. Matta:
Kanonik İncil’ler arasında ilk sırada yer alan Matta İncil’inde yazarıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. Kilise Yunanca yazılmış olan Matta İncil’ini Filistin’li Yahudi Matta-Levi’ye nisbet etmektedir. Matta, İsa(a.s)’ın davetine uymuş ve on iki havariden biri olarak seçilmiştir.İncillerin bilimsel tenkidi çalışmalarına göre Matta, Grekçe Matta İncili’nin yazarı değildir; İsa(a.s)’ın sözlerini İsa(a.s)’ın konuşma dili olan Arami dilinde yazmıştır. Havari Matta’ya ait olan bu metin daha sonra Yunanca’ya çevrilmiş, buna yapılan ilavelerle bugünkü Matta İncili ortaya çıkmıştır.

2. Markos:
Diğer bir adı Yuhanna olan Markos, Hıristiyan geleneğine göre havari Patrus’un öğrencisidir. Barnaba’nın yeğenidir. Bu İncil’in yazarı Kudüslü Markos’tur. Markos İncili dili Yunanca olan kanonik İnciller içerisinde hem en kısa olanı hem de bir yoruma göre ilk yazılanıdır. (M.S.58)

3.Luka:
Sinoptik İncillerin üçüncüsüdür.  Yazarı olan Luka, Antakyalı Yahudi olmayan bir ailedendir. II.Yüzyıldan itibaren Hıristiyan geleneği, bu İncil’in Pavlus’un hekim Luka diye adlandırdığı  kişi tarafından yazıldığını kabul etmektedir. Genç yaşında Pavlus’u tanımış ve ondan ayrılmamıştır. Yaklaşık yazılış tarihi M.S.61’dir.

4. Yuhanna:
On iki havariden biri olan Yuhanna’ya nispet edilir. Yaklaşık M.S.90-100 tarihlerinde yazılmıştır. Metin tetkikçilerinin çoğuna göre bu İncil havari Yuhanna’nın eseri değildir.

Bir Cevap Yazın