Kişisel Web Sitesi

GÖKYÜZÜNE YÜKSELİYORMUŞÇASINA

Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki, o göğe yükseliyormuş gibi olur. (Enam-125)

KURAN MUCİZELERİ-GÖĞE YÜKSELİYORMUŞCASINA

Gökyüzüne doğru yükseldikçe, Atmosfer basıncı azalmakta ve kan, basınçla kalp ve damarları zorlamaktadır. Ayrıca yukarı çıkıldıkça azalan oksijen nefes alma güçlüğü doğurur ve akciğerlerde sıkıntı ve daralma hissedilir. Bu sıkıntı ve daralma gökyüzüne çıkıldıkça artar ve sonunda yaşamın mümkün olmadığı noktaya gelinir. Kuran ayetinin göğe yükselenin göğsünün dar ve sıkıntılı olmasıyla ilgili benzetme Allah’ın (c.c.) Kitabının bir mucizesidir. Bu mucizeyi incelerken evrende karşımıza çıkan, Atmosferin basıncıyla, oksijeniyle mükemmel yaratılışı  ve bu yaratılışların bizim biyolojik yapımızla uygunluğu ise Allah’ın (c.c.) yaratılışlarındaki mükemmelliklerin örnekleridir.

Bir Cevap Yazın