Kişisel Web Sitesi

CAMİYE GİDEN PADİŞAH

Bir padişah camiye gidiyordu. Yaverleri, sopalı memurları, halkı dövmedeydi. Sopalı adamlar, birinin başını yarıyor, öbürünün gömleğini yırtıyor, padişaha yol açıyorlardı.

O arada bir yoksul da yasakçılardan suçsuz olarak on sopa yedi. Kanlar içinde kaldı.

Padişaha yüz dönüp dedi ki: Şu apaçık zulme bak, gizlisini ne soruyorsun? Camiye gidiyorsun güya. Hayrın buysa şerrin ve kötülüğün nedir ey azgın?

Bir Cevap Yazın