Kişisel Web Sitesi

BÜYÜKLERDEN İBRETLİ SÖZLER

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, yönetim akılsızlarda olursa iş bozulur Hz. Ebu Bekir R.a.

Fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. Hz. Ebubekir

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hz. Ömer R.a.

Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan, lüzumlu şeyleri kaçırır. Hz. Ali R.a.

Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. Hz. Ali

Her gecenin bir gündüzü vardır. Hz. Ali

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. Hz. Ali

Eğri ok, doğru yol almaz. Hz. Ali

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. Hz. Ali

Edep aklın suretidir. Hz. Ali

Haksızlığa baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. Hz. Ali 

Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir. Hz. Ali

İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur’an tilavetinde hayır yoktur. Hz. Ali R.a.

İnsanlarla öğle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hz. Ali R.a.

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. Hz. Ali

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. (Hz. Ali)

Akıl tamam olunca, söz azalır. Hz. Ali R.a.

Haksızlık önünde eğilmeyin, zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.  Hz. Ali

Sakladığın sır senin esirindir, açığa vurursan sen onun esiri olursun.  Hz. Ali

Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı huy edinenler; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra da geleceklerini kaybetmeye mahkûmdurlar. Hz. Ali

Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sadî

Sana düşmanlık edecek kadar dostuna kuvvet verme. Sadi

Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir! (Sadi)

Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün bütün tavuklarını alır.  Sadi

Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır.  Sadi

Akıllılar istedikleri şeyi, akılsızlar başkalarının istediğini öğrenir. Sadi

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin.

Basit bir adamı dost edinmek isterseniz, methedin.  Sadi

Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler.  Sadi

Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. Sadi

İnsanlara akılları derecesinde söz söylenmelidir.  Sadi

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz.  Sadi

En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar. Sadi

İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî

Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî

İslamiyet’in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet’in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefa

Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad

Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî

Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hoca

Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali

Her gördüğünü Hızır, her geceyi kadir bil. Süleyman Ata

Gizli olan şeyler zıddı ile açığa çıkar.

Hakk’ın zıddı olmadığından, gizlidir.       Mevlana

Aynı dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. Mevlana

Tatlı suyun başı, kalabalık olur. Mevlana

İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur. Mevlana

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Mevlana

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. Mevlana

Keskin kılıç yumuşak ipeği kesmez.  Mevlana

Su ateşe galiptir ancak bir kaba girerse ateş o suyu kaynatır, yok eder.   Mevlana

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)

İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin Mevlânâ

Güneş gibi ol; Şefkatte, merhamette.

Gece gibi ol;    Ayıpları örtmekte.

Akarsu gibi ol; Keremde, cömertlikte.

Ölü gibi ol;       Öfkede, asabiyette.

Toprak gibi ol;  Tevazuda, mahviyette.

YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN, YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL. MESNEVİ

Şükür nimeti değil, nimet vereni görmektir.  Şibli

Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir. Hatim-i Esam

Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmamı Şafi

Sabır, Allah-ü Tealayı kullara şikâyet etmemektir. Bişr-i Hafi

Tövbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır… Kalb havanında tevhit tokmağı ile döv, insaf eleğinden geçir, gözyaşıyla yoğur, aşk fırınında pişir… Akşam-sabah bol miktarda ye… O zaman günahlarından eser kalmaz.

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır. Beydeba

Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. Yahya bin Muaz

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. Hz. Ebubekir

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. İmam Gazali

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor. Abdulhamid Han

Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. Cafer bin Muhammed

Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. Hz. Esma

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan-ı Basri

Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.

Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. İmam Gazali

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. Hacı Bayram-ı Veli

Hasetçide rahat, kötü huylu da şeref yoktur. Ahnef bin Kays

– İlim bil, İrfan bil, Söz bil
– İkram bil, Kaide bil, Doyum bil
– Usul bil, Adap bil, Sınır bil
– Yol bil;Yordam bil, Kaide bil
– Hal bil, Ahval bil, Gönül bil
– Çok konuşma, Boş konuşma, Kem konuşma
– Mert ol, Yürekli ol,
..Ömrünce yeter sana.

Bir Cevap Yazın