Kişisel Web Sitesi

KÖPEK BİLE KABUL ETMEZ

Beyazıt, Hacca genellikle yaya olarak giderdi. Yetmiş kere hac etmişti. Bir gün, hac yolunda halkın susuzluktan dolayı çok zor durumda olduklarını gördü. Hacıların başında toplandıkları ve sıkıştıkları bir su kuyusunun yanında bir köpek gördü. Köpek kendisine baktı. “ Bu köpek için su bul” diye ilham geldi. “ Arı, duru ve makbul bir haccı, kim bir içim suya satın alır “ diye bağırdı. Kimse buna yanaşmadı.

Bu defa beş defa yaya olarak yapılmış makbul haccı, altı haccı nihayet yetmiş haccı, bir içim suya kim satın alır diye bağırdı. Biri, Beyazıt’ın hatırı için ben veririm diye bağırdı. Bunun üzerine “ Aferin bana! Bir köpek için yetmiş yaya haccını bir içim suya sattım” dedi. Suyu bir kaba doldurup köpeğin önüne koyunca, köpek yüzünü çevirdi, suyu içmedi. Bunun üzerine Beyazıt yüzükoyun yere kapanıp tövbe etti ve kendine: “ Sen, Tanrı için şunu yaptım, bunu yaptım diyorsun, (hâlbuki) senin yaptığını köpeğin bile kabul etmediğini görüyorsun” diye nida geldi. Beyazıt: “ Tövbe ettim artık (böyle) düşünmem” diye bir feryat kopardı. Bunun üzerine köpek hemen başını suya sokup içmeğe başladı.

Bir Cevap Yazın