Kişisel Web Sitesi

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN VE KARINCALAR

Kanuni Sultan Süleyman, sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülmesi için Şeyhül İslam Ebussud Efendi’den şu beyitle fetva istemiş:

Dırahta ger ziyân etse karınca

Zararı var mıdır ânı kırınca

(Ürünlere zarar veren karıncaların öldürülmesinde dinen bir zarar var mıdır?)

Ebussud Efendi bir beyitle cevap vermiş:

Yarın Hakkın divanına varınca

Süleyman’dan hakkın alır karınca

Bir Cevap Yazın