Kişisel Web Sitesi

KADERDEN KADERE

Hazreti Ömer Şam’a orduyu teftişe gidiyordu. Şehre yaklaştığında veba hastalığı olduğunu duyup geri döndü. Hazreti Ömer’i şehrin dışında karşılayan Şam’daki ordunun kumandanı, Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah, Halifenin önüne geçip:
  — Allah’ın takdirinden kaçıyorsun ya Ömer! Dedi. Hazreti Ömer:
 — Evet! Allah’ın takdirinden yine O’nun takdirine sığınıyorum, dedi ve Şam’a gitmekten vazgeçip Medine’ye geri döndü.

Bir Cevap Yazın