Kişisel Web Sitesi

İBRAHİM EDHEM VE ŞAKİK-İ BELHİ

Birinci tabakadan olan Şakik bin İbrahim El-Belhî Hazretleri (k.s.) İbrahim Edhem Hazretleri ile sohbet etmiştir. Zamanın manevî erleri arasındaki o sohbetin nasıl geçtiği insan zekâsının anlayabileceği bir şey değildir. Ne var ki aşağıya aldığımız bir kıssa onların ne kadar Hakka teslim olduklarını beyan hakkında küçük bir misaldir.
Bir gün Şakik Belhî Hazretleri ile İbrahim Edhem Hazretleri sohbet ederlerken Hz. Şakik:
— Günlük yaşayışınızı teminde nasıl hareket edersiniz? Diye İbrahim Edhem Hazretlerine sordu.
İbrahim Edhem Hazretleri ona şu cevabı verdi:
 — Bir şey bulursak şükrederiz, bulamadığımız zaman da sabrederiz…
Hazreti Şakik’in bu söze cevabı şöyle oldu:
 — Ya Edhem! Horasan’ın köpekleri de böyle yaparlar! İbrahim Edhem Hazretleri:
— Öyleyse siz ne yaparsınız? Diye sordu. Şakik’i Belhî Hazretleri:
 — Biz bulduğumuz zaman dağıtır, bulamadığımız zaman da şükrederiz’, diye cevap verince, İbrahim Edhem Hazretleri onu alnından öperek:
 — Üstat sensin! Dedi.

Bir Cevap Yazın