Kişisel Web Sitesi

İMAM SADIK VE DUA İÇİN RİCA

Bir şahıs, heyecan ve ızdırapla İmam Sadık’ın huzuruna gelerek:
– Ne olursunuz efendim, Allah’a, bana daha fazla rızk vermesi için dua da bulunun çünkü çok yoksulum, dedi.
İmam:
– Hayır, asla dua edemem buyurdu.
– Niçin edemezsiniz efendim?
– Zira Allah (c.c.) bu iş için bir yol tayin etmiştir; rızk peşinden koşun ve onu elde edin diye de emir buyurmuştur. Hâlbuki sen evinde oturup, dua etmek suretiyle, rızkın senin peşinden gelmesini istiyorsun.

Bir Cevap Yazın