Kişisel Web Sitesi

ÇOCUĞA BAK

Nükteleriyle büyük bir şöhret kazanan ve Keçecizâde Fuad Paşayla bile fıkra yarışına giren Hasırcızâde Mehmet bir gün atının üstünde, Gaziantep caddelerini dolaşmaya çıktığında elinde yoğurt kâsesi taşıyan bir çocukla karşılaşır. Ağanın canı çekmiş olacak ki kâseyi çocuğun elinden alır, taze yoğurdun üst tarafından biraz yer. Bu sırada çocuk ağlamaya başlayınca Hasırcızâde şöyle der: “Evlâdım ağlama! Annene Hasırcızâde yedi dersen sana kızmaz.” Elinde kâseyle ağlamaya devam eden velet, söyleyeceğini söyler:
– Annem inanmaz! Sen bunu mutlaka bir ite yalattın der beni döver!”

Bir Cevap Yazın