Kişisel Web Sitesi

DENİZ – KARA ORANI

Kur’an-ı Kerimde geçen “Deniz” ve “Kara”   kelimelerinin sayıca birbirlerine oranı, bugün modern bilimdeki oranla   birebir aynıdır. Halbuki o yıllarda henüz kıtalar keşfedilmemişti ve kara-deniz   oranının bilimsel olarak tespit edilmesi mümkün değildi. Örneğin Amerika   gibi büyük bir kara parçasının varlığı Kuran’dan yüzyıllar sonra 15. yüzyılda   keşfedilmiştir.Kuran’da toplam 13 defa “Kara (berr, yabas)” ifadesi   geçmektedir. “Deniz (bahr)” kelimesi ise 32 defa geçmektedir. Yani   deniz oranı 32/45, kara oranı ise 13/45 olarak verilmektedir. Yüzdelere   çevirdiğimizde deniz oranı yüzde 71, kara oranı ise yüzde 29 çıkmaktadır.   Modern bilimin bulgularına göre de denizler Dünyanın yüzde 71’ini, karalar   ise yüzde 29’unu kaplamaktadır. Günümüzde bilim adamları bu tür ince   hesaplamaları uydu fotoğrafları ve bilgisayarlar ile yapabilmektedir.    

Bir Cevap Yazın