Kişisel Web Sitesi

FETVALARDAN SEÇMELER

Bir dine mensup insanların ona ait emir ve yasakları bilmeleri gerekir. Bunun yollarından birisi de  okumak ile mümkündür. Maalesef Müslümanların bir kısmı, dinimizin ilk emri olan ” Oku” emrini uygulama zahmetine katlanmadan, bilenlere sorarak işin kolayına kaçmayı yeğlemişlerdir. Bu çok zor ve meşakkatli bir yoldur. Çünkü her zaman bilgisine güvenebilecek bir kişi bulmak oldukça zordur. Dolayısıyla, okuyarak asgari bilgiyle donanılmalı, gerektiğinde anlaşılmayan veya daha geniş bilgiye ihtiyaç duyulan durumlarda bilenlerden öğrenebilmek adına sorular sorulmalıdır.

Bilgili insanların soruları da o ölçüde değerlidir. Hem kendisi, hem de konuya ilgi duyan kişilerin yararlanmasına sebep olur. Bilgisiz veya az bilgililerin soruları ise hem fazla bir fayda sağlamaz ve hem de kendi kapasitelerini ortaya koyar.

Süleymaniye Vakfı’nın, Müslümanların sorularına değerli İlahiyatçılarımızın verdiği fetvalar ile ilgili köşesinden seçtiğimiz ve kendilerinin yine de önemseyerek ve sabırla verdikleri cevaplardan bir kısmı aşağıdadır, ilgili ve bilgili kişilerin soruları ve onlara verilen cevapların manevi lezzetini tatmak isteyenlerin de adı geçen siteyi ziyaret etmeleri gerekir.

Soru: 19 yaşındaki yeğenim imam hatipte okuyor. Abdestli olmadığım sürece benim yaptığım yemekleri yemiyor. Dinimizde böyle bir mecburiyet var mıdır?

Cevap:  Yemek yapmak veya yemek için abdestli olmak gerekmez. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Abdullah İbn Abbas’tan rivayete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tuvaletten çıktıktan sonra kendisine yemek hazırlanmıştı. Oradakiler “sana abdest suyu getirelim mi?” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah şöyle buyurdu:

“Ben ancak namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum.” (Tirmizi, Et’ime, 40; Ebû Dâvûd, Et’ime, 11)

Soru: Benim kulaklarım delik ama küpe kullanmıyorum. Bu yüzden gusülde zorlanıyorum. İğne ile içine su girsin diye uğraşıyorum bu da kulağımın yara olmasına ve banyoda uzun süre kalmama neden oluyor. Gusülde kulak deliğinin içine su geçmesi illa da gerekir mi?

Cevap:  Gusül abdestinde küpe deliklerine su girmesi için kesinlikle iğne vs. gibi bir şey kullanmayınız! Bu, dinen gerekli bir şey değildir. Çünkü kulak delikleri vücudun dışından sayılmaz. Yapmanız gereken şey gayet basittir. Gusülde kulaklarınızı yıkarken kulak yumuşaklarını elinizle hafifçe ovarsınız. Bundan fazlasını yapmanız gerekmez. Dinimiz kolaylık dinidir. Allah Teâlâ abdest ve guslü tarif ettiği ayetin sonunda şöyle buyurmaktadır:

“Allah size (abdest ve guslü emretmekle) bir güçlük çıkarmak istemiyor. Ama sizi arındırmak ve size olan nimetini tamamlamak istiyor. Belki şükredersiniz.” (Maide, 5/6)

Soru: Benim banyoda uzun süre kalma alışkanlığım var yani gusül abdestimde evhama düşüyorum ve kendimce abdestim olmadı düşüncesine dalıp yeniden alıyorum. Sorum şudur ki kendim oldu diyene kadar banyoda kalıyorum, banyoda uzun süre kalmak günah mı? Banyoda ne kadar süre kalmalıyız?

Cevap:  Gusül abdestinde evhama düşmek şeytan vesvesesidir. Bundan korunmak için Euzu çekmeli, Felak ve Nas surelerini sık sık okumalı ve temizlendikten sonra hemen banyodan çıkmalısınız. “Abdestim olmadı” gibi kuruntulara asla itibar etmeyiniz. Ancak o zaman şeytana galip gelebilirsiniz.

Soru: Hocam bizim içerde (evde) başımız açık. Annem diyor ki “başınız açık diye eve melekler girmiyor.” Doğru mu?

Cevap:  Müslüman bir kadın kendisine dinen yabancı olan erkeklerin yanında başını örtmek durumundadır. Kadınların arasında veya evde babasının, erkek kardeşlerinin, amca veya dayısının, kayınpederinin yanında başını örtmek zorunda değildir.

Soru: On sekiz yaşında genç bir kız, dedesinin yanında başı açık durabilir mi?

Cevap:  Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Mümin kadınlara da söyle gözlerini sakınsınlar; edep yerlerini ve çevresini örtsünler. Görünen kısım dışındaki süslerini açmasınlar. Başörtülerini yakaları üstüne kadar indirsinler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, elleri altında bulunan esirler, ele bakar hale gelmiş ve erkekliği kalmamış kimselerle kadınların edep yerlerinin farkına varamamış çocuklar dışında hiç kimseye süslerini açmasınlar…” (Nûr, 24/31)

Bu ayetlere göre bir kadın yukarıda belirtilen erkeklerin yanında oturabilir, başını açabilir. Dede ise “baba” mesabesinde olduğu için kadınlar dedelerinin yanlarında da başları açık bir şekilde bulunabilirler.

Soru: Caminin sağ tarafında namaz kılmak daha mı faziletlidir? Bu konuda ayet veya hadis var mı?

Cevap:  Caminin kıbleye göre sağ tarafında namaz kılmanın faziletli olduğuna dair herhangi bir ayet ve sahih hadis bulunmamaktadır.

Soru: “Her kim şarkıcı bir kadının yanında oturur ve ondan şarkı türkü dinlerse kıyamet gününde kulağına eritilmiş bakır dökülecektir.” diye bir hadis var mı? Varsa sahih mi?

Cevap:  Bazı kaynaklarda bu rivayet şu şekilde geçmektedir:

“Kim bir kadın şarkıcının yanında oturarak ondan şarkı dinlerse kulaklarına kıyamette bakır dökülecektir.” (İbnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’ân, c. 3,  s. 525).

Sahih hadis kaynaklarında yer almayan bu rivayet hadis âlimlerince “uydurma” olarak değerlendirilmiştir. Büyük muhaddislerden Ahmed b. Hanbel’in de bu rivayete “bâtıl” dediği kaydedilmiştir. (Bkz. İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1403, c. 2, s. 786)

Dolayısıyla aslı-astarı olmayan bu rivayete bakılarak kadın bir şarkıcıdan şarkı, türkü dinleyenlerin kulaklarına kıyamet günü bakır döküleceğini söylemek mümkün değildir.

Soru: Kadınların küpe takmak için kulak deldirmelerinde bir sakınca var mıdır?

Cevap:  Kadınların veya kız çocuklarının küpe takmak için kulaklarını deldirmelerini yasaklayan herhangi bir delil yoktur. Hakkında yasaklayıcı bir delil bulunmayıp sağlık açısından da herhangi bir mahzuru olmayan bu gibi konularda “Eşyâda aslolan ibâhadır” kuralı geçerli olur ve bunların caiz olduğuna hükmedilir.

Soru: Gece yatarken kadınların örtülü olması farz mı? Çünkü duyduğuma göre melekler geceleri inip nur dağıtıyorlarmış. Eğer kadının saçı açıksa geri dönüyorlarmış. Bu, doğru mu?

Cevap:  Bu iddianın herhangi bir delili yoktur. Bir odada tek başına veya kocasıyla birlikte yatan kadının örtünmesi gerektiği konusunda herhangi bir emir yoktur. Kadın kendisini rahat hissettiği herhangi bir kıyafetle yatabilir.

Akıl baliğ olmuş kadınların sadece dinen kendisine yabancı olan erkeklerin yanında iken ve bir de namaz kılacakları zaman avret sayılan bölgelerini örtmeleri yani tesettürlü olmaları gerekir.

Soru: “Evde 7 fil bulundurmak uğurdur.” diyorlar, bir doğruluğu var mı? 7 uğurludur; ama evde 7 tane fil biblosu bulundurmak saçma geliyor. Bu konuda bilgilendirirseniz bizi en kısa zamanda çok memnun olurum.

Cevap:  Evde 7 fil biblosu bulundurmanın insanlara uğur getireceği inancı, bir hurafeden ibarettir. Bunun dinimizle uzaktan yakından alakası bulunmamaktadır. Bu gibi bilgilere itibar edilmemesi gerekir.

Soru: Pijama ile namaz kılmak günah mıdır?

Cevap:  Pijama ile namaz kılmak günah değildir. Namaz için gerekli olan “setr-i avret” pijama ile de sağlanabilir. Ama aşağıdaki ayete göre pijamanın üstüne pantolonlarınızı da giyerek namaz kılmanız tavsiye edilir.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ey Âdemoğulları! Her secde yerine vardığınızda süslerinizi (size yakışan giysiyi) giyinin. Yiyin, için ama israf etmeyin.  Allah israf edenleri sevmez.” (A’raf, 7/31)

Soru: Oruçlu iken şans oyunu oynamak orucu bozar mı?

Cevap:  Şans oyunları dinimizde haramdır. Bunlar orucunuzu bozmaz ama haram işlemiş olursunuz. Peygamberimizden rivayet edilen bir hadis şöyledir:

“Oruç tutan öyle insanlar vardır ki, kârları sadece açlık ve susuzluk çekmektir.” (İbn Mace, Sıyam, 21)

Madem orucunuzu tutarak Allah’ın bir emrini yerine getiriyorsunuz o halde onun kesin olarak yasakladığı şeylerden de uzak durmalısınız.

Soru: Üvey kardeşe nikâh düşer mi?

Cevap:  Kardeşlik üç şekilde olur:

1. Ana bir kardeşlik

2. Baba bir kardeşlik

3. Ana baba bir kardeşlik.

Bir kişi bu üçünden biri ile evlenemez. Bunun dışında üvey kardeşi olursa evlenebilir. Mesela Ahmet adlı kişinin babası, Ahmet’in annesinden başka bir kadınla evlenirse ve o kadının da başka bir erkekten kızı varsa Ahmet o kadının kızı ile evlenebilir.

Soru: Banyodan gusül abdesti alıp çıktıktan sonra kulak temizleme çubuğu ile kulağımdaki kirleri temizliyorum. Acaba kulağımın diplerinden çıkan bu kirin gusül abdestine bir manisi var mıdır?

Cevap:  Gusül abdestinde yıkanması gereken yerler, bedenin dış yüzüdür. Kulağın dış yüzeyini yani parmağınızla kolaylıkla dokunabileceğiniz, temizleyebileceğiniz yerleri de ıslatırsanız guslünüz tamam olur. Daha sonra çıkan kulak kirleri gusle engel değildir. Bu konuda vesveseye kapılmayın.

Soru: Secdeye giderken önce burun mu yere değmeli, yoksa alın mı? Bir namaz kitabına baktım, bir de internette hazırlanmış bir namaz sayfasına, ikisi de ters şeyler yazıyor. Allah göstermesin namaz bozulur cinsinden şeyler yazıyor. Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap:  Namaz kılan kişi rükûdan sonra “semiallâhu li men hamideh” diyerek doğrulur ve “Rabbenâ leke’l-hamd” der. Bundan sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye kapanır. Secdede kişi alnını, burnunu, avuçlarını, iki dizini ve iki ayakuçlarını yere koyar. Alın veya burundan hangisinin önce yere konulacağına dair herhangi bir emir yoktur. Önemli olan bunların secde esnasında yerde olmasıdır.

Soru: Yüz üstü yatmanın hükmü nedir? Bir sakıncası var mıdır?

Cevap:  Uyku ve adabı ile ilgili olarak Peygamberimizden nakledilen birçok hadis bulunmaktadır. Bunlara bakıldığında Peygamberimizin sağ tarafına dönerek uyuduğu, yüz üstü uyumaktan ise ashabını alıkoyduğu görülmektedir.

Soru: Abdestimi aldım daha sonra el veya ayak tırnaklarımı kestim abdestim bozulur mu?

Cevap:  Tırnak kesmek abdesti bozmaz. Abdest, tuvalete giden kişinin yaptığı şeylerle bozulur. Bunlar, idrar, büyük abdest ve yellenmedir. Uyku da yellenmeye sebep olacağından abdest bozucu olarak kabul edilmiştir.

Kaynak: Süleymaniye Vakfı

Bir Cevap Yazın