Kişisel Web Sitesi

KURAN MUCİZELERİ

SİMSİYAH YOLLAR VE MODERN ULAŞIM

KURANDA KARINCA

KURANDA EŞEK İLE İLGİLİ GENETİK YAPI

KURAN’DAKİ MATEMATİKSEL SİSTEM, 19 MUCİZESİ

SAYISAL DÜZEN 1969 yılında, Kuran’da bir matematiksel sistemin var olduğuna dair ilk işaretler alındı: “Ay” (Şehr) kelimesi Kuran boyunca 12 kez geçer. “Gün” (Yevm) kelimesi 365 kez geçer. “Günler” (Eyyam ve Yevmeyn) 30 kez geçer. “Şeytan” ve “Melek” kelimeleri eşit sayıda 88’er kez geçer. “Dünya” ve “Ahret” kelimeleri eşit sayıda 115’er kez geçer. “İman” ve […]

BAL ARISI MUCİZESİ

Allah (C.C) Kuran’da, kâinattaki düzenin; En güzel şekilde yarattığı yegâne varlık olan insana boyun eğdirildiğini bildirmektedir. Yıldızlar, Güneş, Ay, Ağaçlar, dağlar ve hayvanlar hepsinde insanların yararlanacağı birçok faydalar vardır. Yıldızlarla yön tayini, Ay ve Güneş ile zaman belirlenmesi yapılabildiği gibi ısı, ışık sistemleri de yaşamımızın vazgeçilmezleridir. Hayvanlardan da birçok şekilde yararlandığımız herkes tarafından bilinen bir […]

KURAN MUCİZELERİ-1400 SENE ÖNCEDEN PETROLE İŞARET

Kuran’ın sayısız mucizelerinden biri; 1400 yıl önceden petrole olan işaret;

GÖKYÜZÜNE YÜKSELİYORMUŞÇASINA

Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki, o göğe yükseliyormuş gibi olur. (Enam-125) Gökyüzüne doğru yükseldikçe, Atmosfer basıncı azalmakta ve kan, basınçla kalp ve damarları zorlamaktadır. Ayrıca yukarı çıkıldıkça azalan oksijen nefes alma güçlüğü doğurur ve akciğerlerde sıkıntı ve daralma hissedilir. Bu sıkıntı ve daralma gökyüzüne çıkıldıkça artar ve sonunda yaşamın mümkün olmadığı […]

KURANDA BAZI KELİME TEKRARLARI

-”Gün (yevm)” tekil olarak 365 kere geçerken, çoğul yani “günler (eyyam ve yevmeyn)” kelimeleri 30 defa tekrarlanır. “Ay” kelimesinin tekrar sayısı ise 12′dir. AY GÜN GÜNLER yevm eyyam, yevmeyn 12 365 30 -”Hıyanet” kelimesi 16 kere geçerken, “habis” kelimesinin tekrar sayısı da 16′dir. HIYANET HABIS 16 kere -”Bitki” ve “ağaç” kelimelerinin tekrar sayısı ayni: 26. […]

SARI RENGİN ESRARI

Kur’an-ı Kerimde (Bakara,69) SARI renk için; ‘bakanların içini açan’ tabirinin kullanılmış olması, Mısırlı göz uzmanı Dr. Mustafa Ahmet Azb’ın dikkatini çekti ve onun renkler üzerinde bir dizi araştırma yapmasına sebep oldu. Araştırmalar sırasında, insan gözünün kırmızı rengi görebilmesi için 50 diametrelik, mavi rengi görebilmesi için 150 diametrelik bir enerji harcarken; sarı rengi görebilmesi için enerji […]

ÇAMURDAN YARATILIŞ

Allah Kuran’da insanın yaratılışının mucizevi bir biçimde olduğunu haber verir. İlk insan, Allah’ın çamuru şekillendirip insan bedeni haline getirmesi ve ardından bu bedene ruh üflemesiyle yaratılmıştır: Hani Rabbin meleklere: “Gerçekten Ben, çamurdan bir beşer yaratacağım” demişti. “Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın.” (Sad Suresi, 71-72) Bugün insan […]

Previous Posts