Kişisel Web Sitesi

KURAN ARAŞTIRMALARI

KURAN’DA MATEMATİK SİSTEM İLE ÖLÇÜ VE AHENK

Kur’an-ı Kerim’deki matematiksel verileri ilk olarak inceleyen Abdürrezzak Nevfel’dir. 1970’lerde yaptığı çalışmayla Kur’an’daki bu özelliğe dikkat çekilmiştir. Kur’an’ın kelimeleri edebi üslupta kullanma tarzı var. Ya doğadaki fenomenleri anlamlı kılacak şekilde, ya da birbiriyle uyumlu olacak şekilde bir anlatım söz konusudur. Kur’an’da, Anne ile Baba kelimesi 117’şer defa geçiyor. Kur’an’da, Kardeş ile Yakın Akraba kelimesi 96’şar […]

KURAN ARAŞTIRMALARI

KURAN’DAKİ MATEMATİKSEL SİSTEM, 19 MUCİZESİ

SAYISAL DÜZEN 1969 yılında, Kuran’da bir matematiksel sistemin var olduğuna dair ilk işaretler alındı: “Ay” (Şehr) kelimesi Kuran boyunca 12 kez geçer. “Gün” (Yevm) kelimesi 365 kez geçer. “Günler” (Eyyam ve Yevmeyn) 30 kez geçer. “Şeytan” ve “Melek” kelimeleri eşit sayıda 88’er kez geçer. “Dünya” ve “Ahret” kelimeleri eşit sayıda 115’er kez geçer. “İman” ve […]

BAL ARISI MUCİZESİ

Allah (C.C) Kuran’da, kâinattaki düzenin; En güzel şekilde yarattığı yegâne varlık olan insana boyun eğdirildiğini bildirmektedir. Yıldızlar, Güneş, Ay, Ağaçlar, dağlar ve hayvanlar hepsinde insanların yararlanacağı birçok faydalar vardır. Yıldızlarla yön tayini, Ay ve Güneş ile zaman belirlenmesi yapılabildiği gibi ısı, ışık sistemleri de yaşamımızın vazgeçilmezleridir. Hayvanlardan da birçok şekilde yararlandığımız herkes tarafından bilinen bir […]

KURAN MUCİZELERİ-1400 SENE ÖNCEDEN PETROLE İŞARET

Kuran’ın sayısız mucizelerinden biri; 1400 yıl önceden petrole olan işaret;

ECELİN KISALMASI

 Ecel, bir şey için belirlenmiş süredir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Biz gökleri, yeri ve o ikisi arasında olanları ecel-i müsemması olan gerçek varlıklar olarak yaratmışızdır.” (Ahkaf 46/3) İnsanlar hakkında da şöyle buyrulur:  “Sizi tînden yaratan odur. Sonra bir ecel belirlemiştir. Onun katında bir de ecel-i müsemma vardır.” (En’âm 6/2) Göklerin ve yerin tek bir eceli […]

KURANDA MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

1. ONLAR:  Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperir, imanları artar ve yalnız O’na tevekkül ederler. ENFAL-2 2. ONLAR: Allah’a asla şirk koşmazlar, haksız yere bir cana kıymazlar ve namuslarını korurlar. FURKAN-68 3. ONLAR: Zekatlarını verirler. Zinaya yaklaşmazlar, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. MÜMİNUN-4,5,8 4. ONLAR: Boş şeylerden yüz çevirirler. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. […]

KURANDA EVRENİN 6 GÜNDE YARATILMASI

Kuran’ın çeşitli yerlerinde evrenin 6 günde yaratıldığı belirtilmektedir. Yalnızca bir yerde, yaratılışın çeşitli aşamalarından bahsedilirken bu aşamalarla ilgili belirtilen müstakil sürelerin toplamının 8 günü verdiği dikkat çeker. Bu ayetlerdeki çok açık bir mantığı kavrayamayan akılsız kimseler Kuran’ın her yerinde yaratılışın 6 günde olduğunun belirtilmesi ile buradaki ayetlerde bildirilen sürelerin toplamının 8 günü vermesinin güya bir […]

ÇOĞUNLUĞUN PEŞİNDEN GİDENLER KAYBEDECEK

İnsanların çoğuna uyan sapıtır. (Enam 116) Allah’ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez. (Enam 37) Rızkı Allah’ın verdiğini çoğu bilmez. (Sebe 36) İnsanların çoğu kâfirdir. (Nahl 83) Çoğu fasıktır. (Maide 49, 81,Tevbe 8, Hadid 16, 27) Çoğu müşriktir. (Rum 42) Çoğu inanmaz, iman etmez. (Bakara 100, Hud 17, Rad 1) Çoğu inkârcıdır. (İsra 89) Çoğu gâfildir. (Yunus […]

KURAN’DA ALLAH’IN BİLDİRDİĞİ DUALAR

Hamd, Alemlerin Rabbinedir. Rahman ve Rahimdir. Din gününün malikidir. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi, 1-7) Hani İbrahim: “Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından Allah’a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır” demişti de […]

Previous Posts