Kişisel Web Sitesi

DİNLER TARİHİ

SABİT BİN AKRAM R.A. (ASHAB-I BEDİR)

Sabit Bin Akram el-Belevi (R.A.) Ensar’dan ve Evs kabilesindendir. Bedir Gazası’nda ve diğer bütün gazalarda Peygamberimizin yanında bulunmuştur. Mute gazasında, ordu kumandanı Cafer-i Tayyar Hazretleri (r.a.) şehid düşünce sancağı Abdullah Bin Revaha (r.a) almış, onun da şehid düşmesiyle sancağı Hazret-i Sabit’e (r.a.) vermişler, o da Müslümanların sancağını alarak Halid Bin Velid’e teslim etmiş ve ” […]

İNCİLLER VE YAZILMALARI

Hıristiyan inancına göre İsa(a.s) İncil yazmamış, sadece tebliğ etmiş ve havarilerden onu tebliğ etmelerini istemiştir. İsa(a.s) Filistin’i dolaşarak İncil’i tebliğ etmiş mesajının bütün dünyaya yayılacağını bildirmiş onu yayma görevini de havarilerine vermiş.İsa(a.s)’ın “göğe çıkışından” ve on gün sonra kutsal ruhun havariler üzerine indiği kabul edilen Pentikost gününden itibaren İncil’i tebliğ etmeye başlamışlardır. Kisile bu dört […]