Kişisel Web Sitesi

BAL ARISI MUCİZESİ

Allah (C.C) Kuran’da, kâinattaki düzenin; En güzel şekilde yarattığı yegâne varlık olan insana boyun eğdirildiğini bildirmektedir. Yıldızlar, Güneş, Ay, Ağaçlar, dağlar ve hayvanlar hepsinde insanların yararlanacağı birçok faydalar vardır. Yıldızlarla yön tayini, Ay ve Güneş ile zaman belirlenmesi yapılabildiği gibi ısı, ışık sistemleri de yaşamımızın vazgeçilmezleridir. Hayvanlardan da birçok şekilde yararlandığımız herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Binek olarak kullandıklarımızın yanı sıra güçlerinden yararlandıklarımız da azımsanmayacak kadar çoktur. Büyük bir kısmından da Et, süt, yumurta ve daha birçok yararlar elde ederiz. İçlerinde özellikle dikkat çekilen biri vardır ki insanlar için şifa kaynağı olduğu vurgulanmıştır. İşte bu mucize gıda herkes tarafından çok sevilen baldır. İnsanların yaşamında çok önemli bir yere sahip olan balarıların yaşamları incelendiğinde 5-6 haftalık ömürlerine nelere sığdırıldığı bilimsel olarak gözlemlenmiş ve bu küçücük yaratıkların her şeyi nasılda kusursuzca yaptıkları incelenmiştir. Kuran-ı Kerimin Nahl Suresinde Allah (C.C) şöyle buyurmuştu;

Rabbin balarısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. (Nahl Suresi, 68-69)

Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize O bağladı. Bütün yıldızlar da O’nun emrine bağlıdırlar. Elbette bunların her birinde aklını başına alıp düşünen bir topluluk için bir çok alametler var. (Nahl Suresi,12)

Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (Casiye Suresi, 13)

250Makro88982_17[1]
                                            BAL ARISI ÇEŞİTLERİ

Bir kovanda üç tip arı bulunmaktadır.

Kraliçe arı: Kovanın anası olan kraliçe arının görevi sürekli yumurtlayarak neslin devamını sağlamasıdır. Her kovanda 1 tane bulunur ve işçi arılar tarafından her ihtiyacı karşılanır. Kraliçe arı mevsimi geldiğinde işçi arıların hazırladığı petekteki uygun yerlere erkek arı ve işçi (dişi) arı yumurtalarını bırakır, Her seferinde 3000 kadar yumurta bıraktığında bu kendi ağırlığının yaklaşık 2,5 katı kadardır.

Erkek arılar: Sadece neslin devamının sağlanmasında görevleri vardır. Kraliçe arı tarafından en güçlüleri seçilir diğerleri kovandan atılırlar. Bir işçi arının günlük besin ihtiyacının 1,5 katını yerler.

İşçi arılar:  Kovanlardaki en yoğun nüfus bu arılara aittir. Durmak, dinlenmek bilmezler. 35-40 günlük yaşam sürelerinde en kalabalık topluluğu işçi arılar meydana getirmektedirler. Hayatları boyunca daimi olarak iş görürler. Ortalama 35 günlük ömürlerinde görevleri gereği; Kovan emniyeti, kovanın temizliği, petek yapımı, Kraliçenin bakımı, bal yapımı gibi işlerde gece gündüz ayırımı yapmadan çalışırlar.

                                  ARININ GENETİK KODU

Canlıların genetik şifresi olan DNA’lar, kromozomlar üzerinde yer almaktadır. Örneğin Dünyanın dört bir yanındaki arıların kromozom sayısı aynıdır ve değişmez. Genellikle hayvanların dişisinde ve erkeğinde eşit sayıda kromozom bulunmaktadır. Fakat arının durumu, diğerlerinden biraz farklıdır. Çünkü erkek arı 16 tek kromozoma, dişi arı 16 çift kromozoma sahiptir.

Kuran’da “arı” anlamına gelen “Nahl” isimli sure tam 16. suredir. Aynı şekilde arı da 16 kromozomlu bir canlıdır.

Kovandaki bir dizi karmaşık işlemi durup dinlenmeden yapan bilim insanlarını hayrete düşüren geometri harikası petekleri farklı yerlerden başlayarak ortada birleştiren ve ek yeri belli olmadan yapan bu yaratıkların sinir sisteminde 7000 civarında sinir hücresi bulunurken insanda bunun 2 milyon katıdır.
                                BALARILARI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Kovanda bize göre karmaşık bir dizi işi yaparlar: Kraliçenin ve yavruların beslenmesi, temizlik, havalandırma, güvenlik, onarım, açıkların kapatılması, bal ve petek yapımı.

Ultraviyole ışınlarını fark edebilirler.

Gittiği mesafeyi hesaplayabilirler.

Taşıdığı besi veya polenlerin ağırlığını hesaplayıp en uygun uçuş ağırlığını hesaplayabilirler.

Dost ve düşman arıları tanıyıp davranışlarını buna göre ayarlayabilirler.

Kovanda yapılan yiyecek kaynağı yeri belirlenmesi için dansta yerin tam tespitini yapabilirler.

Bazı işaretlere, gökyüzünün parlaklığına ve kokulara göre en uygun uçuş yolunu ön görebilirler.

Dikine konulmuş bir kovanda dans edildiğinde Güneş ile yiyecek kaynağı arasındaki açıyı hesaplayabilir.

Arı, vücut ağırlığının 330 katı yük çekebilir.

500 gram bal için arılar, 3 milyon 750 bin defa çiçeğe konup kalkıyorlar.                   Bir kg. bal için 40 bin tane arı, 6 milyon çiçeği dolaşıyor.                                      Peteği doldurabilmek için 100 milyon çiçeğin nektarını emiyor ve 100 bin km. kanat çırpıyor.

Bu deli çalışmanın arasına, dönüp dönüp öbür arı benim kadar dolaşıyor mu diye kontrol gereği de duymuyorlar.                                                                             Bilgisayar, saniyede 16 milyar aritmetik işlem yaparken, bilgisayarın doğadaki rakibi bal arıları bu sürede daha az enerji harcayarak 10 trilyonluk işlem yeteneğine sahipler.

Bir koloninin pazarlanacak bir kg. bal üretmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için 8 kg. bal tüketmesi gerekiyor. Bu da koloninin 6 kez dünya çevresini dönmesi demek. Onlar bu işi canla başla yapıyor ve genetik olarak nesilden nesile aktarılmış bir tembellik asla söz konusu olmamış.

Her bir petek gözünün altıgen prizma şeklinde inşa edilmesi esas peteğin direncini sağlıyormuş. Bu nedenle kilolarca balı rahatlıkla taşıyabiliyorlar. En az balmumu harcayarak da, maksimum ölçüde bal depolayabiliyorlar. Arının kovana dönüşü en kestirme yoldan olur. Dönüş yolculuğuna çıktığı nokta, ilk vardığı yerden farklı da olsa, balarısı o nokta ile kovan arasındaki en kısa yolu, düz bir uçuş hattı halinde belirler ve o hattı izleyerek evine döner. Buna Arı Hattı diyoruz. Gerek arı hattının belirlenmesinde, gerekse çiçek tarlası gibi diğer hedefleri bulma ve tarif etme konusunda balarısının iki önemli veri kaynağı vardır: Yeryüzünün manyetik çekim alanı ve güneşin konumu. Balarısı sefere çıkarken, pusulası karnındadır.

SONUÇ
Arılar, insanlara türlü şifalar veren bal ürettikleri gibi bu işlem esnasında çiçeklerdeki tozlaşmayı da sağlayarak zevk ve iştah ile yediğimiz meyve ve sebzelerin oluşmalarında önemli bir görevi yerine getirirler. Doğa bilimci bazı bilim insanları arıların yok olmaları halinde Dünyada insan yaşamın son bulacağı tezini öne sürmüşlerdir.
Bir balarısının beyin hacmi 0,74mm küp olup kraliçenin ki daha küçüktür (0,71). Bu anlatılanlar arılarla ilgili bilgilerin çok küçük bir özetidir. Gerçek olan şudur ki balarılarının yaptıkları tüm bu işler ile ilgili beyin kapasitelerinin hiçbir ilgisi yoktur. Onlar aldıkları emri kusursuz yerine getiren küçük yaratıklardır. Bu şuursuz canlılara eşsiz ve mükemmel kabiliyet sonsuz kudret sahibi Yüce Yaradan tarafından verilmiştir.
Allah (C.C.) yarattığı tüm canlılarda olduğu gibi arılarda da sınırsız ilmini ve örneksiz yaratışını bizlere göstermektedir. Bu yaratılışa şahit olan insan için yapılacak tek şey, her şeyin hakimi olan Rabbimizi yüceltmek ve O’na teslim olmaktır.

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın