Kişisel Web Sitesi

ZEYD BİN SABİT

  Peygamber Efendimizin (s.a.v.) vahiy katiplerinden olan Zeyd Bin Sabit Hazretleri Ashab-ı Kiramın büyük alimlerindendir. Tabiin’den başka Ashab-ı Kiram’ın büyükleri de kendisinden hadis rivayet etmişlerdir.

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine-i Münevvere’ye teşrif buyurdukları zaman huzuruna götürülüp ” Ya Resulullah, bu çocuk, Beni Neccar kabilesinden olup, ezberinde on yedi sure vardır.” demişler, Zeyd (r.a.) sureleri okuyunca Resulullahın (s.a.v.) himmetine mazhar olmuşlardır.

  Yaşı küçük olduğu için Bedir Harbi’ne katılmasına izin verilmedi. Hendek Gazası’na iştirak etti. Bundan sonra bütün gazalarda bulunmuştur. Hendek kazılması esnasında toprak taşırken uyuyakalmış. Umare Bin Hazm (r.a.) – latife olsun diye- habersizce silahını almıştı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bundan dolayı Zeyd’in sıkıldığını, mahçup olduğunu görünce ” uykucu baba” diye hitab ederek taltif buyurmuşlar ve – ister ciddi, ister latife olsun- bir mü’minin silahını ve eşyasını elinden alıp korkutmayı nehyedip yasaklamışlardır.

  Zeyd (r.a.) Resulullahın devr-i saadetlerinde vahiy katipliği ve hususi katiplik yapmış, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında Kuran-ı Kerim’in tamamını ezberleyen bahtiyarlardan olmuştur.

  Hz. Ebubekir (r.a.) hilafeti zamanında  Kuran-ı Kerim’in cem-i (bir araya toplanması) hizmeti kendisine havale buyrulmuştur. Bu ağır hizmeti ifa etmiş ve kendisinden sonra Kuran-ı Kerim okuyan her Müslüman’ı kendisine minnettar eylemiştir.

  Zeyd Bin Sabit (r.a.) sahabe devrinde de Medine’de fetva, kıraat, feraiz ilimlerinde imam idi. Hz.Ömer ve Hz. Osman da bu hususlarda hiç kimseyi ona takdim etmemişlerdir.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ” En iyi feraiz bileniniz Zeyd’dir” buyurmuştur.

  Zeyd Bin Sabit Hazretleri hicretin 45.senesinde vefat etmiştir.

Bir Cevap Yazın