Kişisel Web Sitesi

SABİT BİN AKRAM R.A. (ASHAB-I BEDİR)

Sabit Bin Akram el-Belevi (R.A.) Ensar’dan ve Evs kabilesindendir. Bedir Gazası’nda ve diğer bütün gazalarda Peygamberimizin yanında bulunmuştur.

Mute gazasında, ordu kumandanı Cafer-i Tayyar Hazretleri (r.a.) şehid düşünce sancağı Abdullah Bin Revaha (r.a) almış, onun da şehid düşmesiyle sancağı Hazret-i Sabit’e (r.a.) vermişler, o da Müslümanların sancağını alarak Halid Bin Velid’e teslim etmiş ve ” Sen muharebe fennini benden iyi bilirsin” demiştir.

Ebu Hüreyre (r.a.) anlattı: Mute’de bulundum. Sabit Bin Akram bana dedi ki: ” Ey Ebu hureyre! Sen bizimle Bedir’de bulunmadın. Biz orada çokluğumuz sebebiyle muzaffer olmamıştık. Azlığımıza rağmen ancak Allah’ın yardımıyla galip gelmiştik”.

Hazreti Ebubekir’in Halifeliği zamanında ve hicretin 11. yılında dinininden dönenlerle yapılan savaşların birinde Tuleyha Bin Huveylid-i Esedi tarafından şehid edilmiştir.

Bir Cevap Yazın