Kişisel Web Sitesi

KURAN’DAKİ MATEMATİKSEL SİSTEM, 19 MUCİZESİ

SAYISAL DÜZEN

1969 yılında, Kuran’da bir matematiksel sistemin var olduğuna dair ilk işaretler alındı:

 • “Ay” (Şehr) kelimesi Kuran boyunca 12 kez geçer.
 • “Gün” (Yevm) kelimesi 365 kez geçer.
 • “Günler” (Eyyam ve Yevmeyn) 30 kez geçer.
 • “Şeytan” ve “Melek” kelimeleri eşit sayıda 88’er kez geçer.
 • “Dünya” ve “Ahret” kelimeleri eşit sayıda 115’er kez geçer.
 • “İman” ve “Küfr” kelimeleri eşit sayıda 25’er kez geçer.
 • “Adalet” (Qıst) ve “Zulüm” kelimeleri 15’er kez geçer.
 • “Güneş” (Şems) ve “Işık” (Nur) kelimeleri 33’er kez geçer.
 • Allah’ın “De” (Qul) hitabı ile melekler, insanlar ve cinler için kullanılan “Dediler” (Qalu) kelimesi eşit sayıda 332’şer kere geçer. (21:112 ayetinin ilk kelimesi “Qale” değil, “Qul” dür. Bazı Kuran nüshalarında yanlışlıkla “Qale” (dedi) biçiminde yazılmıştır.)

GİZLENEN MUCİZE

19 sayısı, Kuran’ın 74. suresinde sözü edilmesine rağmen Kuran’ın inişinden tam 1406 (19×74) kameri sene boyunca Kuran’ın matematiksel yapısının bir kodu olarak gizli kaldı. 1974 yılında biyokimya doktoru Reşat Halife tarafından kompüter analizleri sonucunda keşfedildi. 19 kodunun “Gizlenmiş Sır” adlı 74. surede sözü edildiğini düşündüğümüzde keşif zamanının bu iki sayının yan yana konması veya birbiriyle çarpılması sonucu elde edilen yıllara denk gelmesi ilgi çekicidir. Buna benzer daha nice ilginç işaretler, bu önemli olayın tamamen Allah’ın takdiriyle şu zamanımızda ortaya çıkarıldığını gösteriyor.

Bu mucizenin ifşası ile birlikte Tanrı, hurafe ve hikâyelerle bozulan ve uydurma hadislerle ilkel bir Arap dini haline sokulan İslam dininin yeniden orijinal haline döndürüleceği, son peygamberin tebliğ ettiği gerçeklerin tekrar aynı tazelikte dünya halklarına iletileceği bir aslına dönüş hareketini başlatmış bulunuyor. Kuran’ın “büyüklerden biri” olarak tanımladığı mucizenin kısa bir özeti:

­19 KODLU MATEMATİKSEL SİSTEMİN BAZI ÖRNEKLERİ

 • Kuran’ın ilk ayeti Besmele 19 harftir.
 • Kuran 114 (19×6) sureden oluşur.
 • Kuran’da, numarasız Besmeleler dâhil 6346(19×334) ayet vardır. Bu sayının rakamları 6+3+4+6= 19 ‘dur.
 • İlk vahyedilen 96. sure sondan 19. Suredir ve 19 ayettir.
 • Besmele, 9. surenin başında bulunmaz; fakat bu kayıp Besmele 19 sure sonra, iki Besmele’ye sahip 27. surenin 30. ayetinde tamamlanır. Böylece Kuran’daki Besmele tekrarları 114 (19×6) olmaktadır.
 • Kayıp Besmele’yi tamamlayan Besmele’nin sure ve ayet numaralarının toplamı 19‘un katıdır. 27+30=57
 • Besmele’deki her kelimenin Kuran boyunca tekrarlanma sayıları hep 19‘un katlarıdır:
 • “Allah” kelimesinin geçtiği tüm ayetlerin numarasını tekrarsız olarak toplarsanız, toplam: 118123 (19×6217).
 • 29 surenin başında 14 harften oluşan 14 değişik harf kombinezonu bulunur. 29+14+14 = 57 (19×3)
 • N (Nun) harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki N’lerin sayısı 133 (19×7) dir. N (Nun) harfine sahip Yunus peygamberin ismi, sadece bu surede “N” harfine sahip olmayan “Sahibil Hut” yani “Balık adamı” ifadesiyle geçer (68:48). Nitekim 21:87 ayeti Yunus peygamberi “Zan-Nun” yani “N harfine sahip kişi” diye tanımlayarak, Nun suresindeki farklı isimlendirilmesine dikkatimizi çekmektedir.
 • 36. sure Y ve S harfleriyle başlar ve bu iki harfin bu suredeki toplam tekrar sayısı 285’tir, yani 19×15.

Kuran’ın matematiksel sistem ve üstün belagat (anlatım tarzı) ile Allah(c.c.) tarafından indirildiği ve günümüze kadar değiştirilmediği gerçeği inananların imanlarını pekiştirmiş, inkârcıları ise hem susturmuş hem de araştırmaya sevk etmiş olup bir kısmının da imana gelmesine vesile olmuştur.

1997-u19v-1997

 KAYNAKLAR:

Fuad Abdulbaki’nin ünlü Kuran fihristi olan “El Mucemül Müfehres Li Elfazil Quranil Kerim”

19.org Edip YÜKSEL

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın