Kişisel Web Sitesi

HUZEYFE BİN YEMAN (R.A.)

Huzeyfe (r.a.) ” Yeman” lakabıyla bilinen Hisl Bin Cabir’in (r.a.) oğludur. Her ikisi de sahabenin büyüklerindendir.

Huzeyfe Bin Yeman (r.a.). Resulullah’ın (s.a.v.) mahrem-i esrarı (sırdaşı) olup münafıkları ve ileride olacak fitnelerin tafsilatını en ziyade bilen zat idi. ” Kıyamet gününe kadar olmuş ve olacak şeyleri Resulullah (s.a.v.) bana söyledi” buyurmuştur. Hazret-i Ömer (r.a.) Medine’de bir cenaze olsa Huzeyfe’yi (r.a.) gözetler ve onu cemaat arasında görmezse, ölenin münafık olmasından şüphe ederek namazını kıldırmazdı.

Resullulah’a ” Ya Resulullah! bir halife tayin buyursanız” denilince: ” Eğer, ben bir halife tayin etsem, siz de ona itaat etmezseniz, azaba uğrarsınız. Abdullah İbni Mesud’da Kuran’ı nasıl okursa siz de öyle okuyunuz” buyurmuşlardır.

Huzeyfe (r.a.), Nihavend Harbinde, kumandan Nu’man Bin Mukarrin’in şehid olması üzerine sancağı aldı. Hemedan, Rey ve Dinever onun kumandasında feth edildi. Hazret-i Ömer (r.a.) halifeliği zamanında Selman-ı Farisi’den sonra ömrünün nihayetine kadar Medayin Valiliği yaptı.

Bir adam, Hazret-i Huzeyfe’ye ” En şiddetli fitne hangisidir?” diye sordu. ” Hayır ve şer ile karşılaşılıp da hangisini işleyeceğini bilememendir”. Buyurdular.

Huzeyfe (r.a.) vefat etmeden önceki hastalığında çok inleyip ağladı. ” Neye ağlıyorsunuz?” Dediklerinde, ” Dünyadan ayrıldığıma üzülmüyorum. Bilakis ölüm bana daha sevimlidir. Lakin Allah-ü Teala’nın huzuruna, rızasını kazanarak mı? Yoksa gazabına müstahak olarak mı? Çıkacağımı bilmediğime ağlıyorum” dedi.

Vefatı esnasında ” İşte bu, dünyada ki son anımdır. Allah’ım sen bilirsin ki ben seni severim. Sana kavuşmamı bana mübarek kıl” dedi ve ruhunu teslim etti.

Bir Cevap Yazın