Kişisel Web Sitesi

HARİS BİN HAZME EL-HAZRECİ (R.A.)

Ensar’dan ve Hazrec kabilesinin Ganem oğullarındandır. Künyesi Ebu Beşir’dir. Bedir, Uhud, Hendek ve bütün gazalarda Resululah Efendimizin (s.a.v.) yanında bulunmuştur. Peygamberimiz onu İyas Bin Bükeyr (r.a.) ile kardeş yapmıştı.

Peygamberimizin Tebük Gazasın’sında devesi kaybolmuştu. Münafıklar “Muhammed (s.a.v.)) devesinin nerede olduğunu bilmediği halde göklerin hallerini nasıl bilir?” diye dedikodu yaptılar. Peygamberimiz ” Allahü Teala Hazretleri bildirmedikçe ben bir şey bilmem! Şimdi devemin falan vadide olduğunu bildirdi, gidin getirin.”

Haris Bin Hazme Hazretleri gitti, o vadide deveyi bulup getirdi.

Haris Hazretleri, Hicretin 402ıncı senesinde Aliyü’l-Murteza’nın (k.v.) halifeliği zamanında 67 yaşında Medine-i Münevvere’de vefat etti.

Bir Cevap Yazın