Kişisel Web Sitesi

CEBBAR BİN SAHR (R.A.)

Cebbar Bin Sahr (r.a.) Ensar’dan ve Hazrec Kabilesinin Ubeydoğullarındandır. İkinci Akabe Bey’atındaki 70 zattan olup 32 yaşında olduğu halde Bedir Gazası’na iştirak etmiş, Uhud ve diğer Gazalarda da bulunmuştur.

Peygamberimiz onu Mikdad Bin Esved (r.a.) ile kardeş yapmıştı.

Hayber feth olununca ahalisi olan Yahudiler yarıcılıkla yerlerinde bırakılmıştı. Vergilerini Abdullah Bin Revaha (r.a.) takdir ediyordu. O Mu’te’de şehit olunca Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) onlara mahsullerine göre verecekleri vergiyi takdir etmek üzere Cebbar bin Sahr’ı (r.a.) gönderdi.

Hicretin 30. senesi Hazret-i Osman-ı Zinnureyn’in Halifeliği devrinde 62 yaşında olduğu halde Medine-i Münevvere’de vefat etmiştir.

Bir Cevap Yazın