Kişisel Web Sitesi

CABİR BİN ABDULLAH BİN RİYAB (R.A.)

Ensar’dan ve Hazrec kabilesinin Nu’man oğullarındandır. Bedir ve Uhud Gazalarıyla diğer bütün harblerde Resul-i Ekrem Efendimizle (s.a.v.) birlikte hazır bulunmuştur. Birinci Akabe’den önce ilk iman edenlerdendir.

Birinci Akabe Bey’atında bulunan diğer zatlar şunlardır: Sa’d Bin Zürare, Avf Bin Haris, Kutbe Bin Amir, Ukbe Bin Amir, Ubade Bin Samit (radıyallahü anhüm).

Kendisinden rivayet olunan bir hadis-i şerif: ” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Bedir Gazvesi’nde ikindi namazını kılarken tebessüm buyurdular. Namaz tamam olunca Hz. Ubade sordu: ” Ya Resulullah! Namaz içinde tebessüm buyurduğunuzu gördük.” ” Mikail Aleyhisselam, meleklerden bir toplulukla bana uğradı, kanadı üzerinde toz vardı, düşmanın üzerine yürüyordu. Bana güldü, ben de ona tebessüm ettim” buyurdular.

Yunus suresinin ” Dünya ve ahiret hayatlarında da müjde onların” mealindeki 64. ayet-i celilesinde müjdeyi Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v.) ” Dünyadaki müjde kulun gördüğü ( yahut ona gösterilen) salih rüyadır” diye tefsir buyurduğunu rivayet etmiştir.

Bir Cevap Yazın