Kişisel Web Sitesi

Mart, 2017

CABİR BİN ABDULLAH BİN RİYAB (R.A.)

Ensar’dan ve Hazrec kabilesinin Nu’man oğullarındandır. Bedir ve Uhud Gazalarıyla diğer bütün harblerde Resul-i Ekrem Efendimizle (s.a.v.) birlikte hazır bulunmuştur. Birinci Akabe’den önce ilk iman edenlerdendir. Birinci Akabe Bey’atında bulunan diğer zatlar şunlardır: Sa’d Bin Zürare, Avf Bin Haris, Kutbe Bin Amir, Ukbe Bin Amir, Ubade Bin Samit (radıyallahü anhüm). Kendisinden rivayet olunan bir hadis-i […]

HARİS BİN SIMME (R.A.)

Ensar’dan ve Hazrec Kabilesinin Mebzul Oğullarındandır. Künyesi Ebu Sa’d’dır. Peygamberimiz (s.a.v.) onu Suheyb-i Rumi (r.a.) ile kardeş kılmıştı. Bedir Gazası’na Resulullah Efendimizle çıkmış ise de, Ravha denilen yerde kaza ile bir azası kırıldığından Peygamberimiz onu geri göndermiş lakin ganimetten pay vermişti. Uhud Gazası’nda bulunarak sebat edenlerdendi. Hatta Uhud’da Osman Bin Abdullah’ı öldürünce zırhını, miğferini ve […]

İLK SANCAKTAR, BÜREYDE BİN HUSAYB

Peygamberimize Cenab-ı Hak’tan hicrete izin çıktığı zaman, Hz. Ebubekir-i Sıddık ile birlikte Mekke’den gizlice Medine’ye doğru yola çıkmışlardı. Kureyş kafirleri de onları bulup getirene büyük mükafatlar va’d ettikleri için bu mükafata tamah eden pek çokları yolları tutmuşlardı. Büreyde bin Husayb da Sehmoğullarından yetmiş süvari ile birlikte, belki rastlarım diye çıkmıştı. Karşılaştıklarında hidayet rehberi Resul-i Ekrem […]