Kişisel Web Sitesi

Haziran, 2013

ECELİN KISALMASI

 Ecel, bir şey için belirlenmiş süredir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Biz gökleri, yeri ve o ikisi arasında olanları ecel-i müsemması olan gerçek varlıklar olarak yaratmışızdır.” (Ahkaf 46/3) İnsanlar hakkında da şöyle buyrulur:  “Sizi tînden yaratan odur. Sonra bir ecel belirlemiştir. Onun katında bir de ecel-i müsemma vardır.” (En’âm 6/2) Göklerin ve yerin tek bir eceli […]